Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 21.10.2013 ] - Tuvojas LU FSI zinātniskās padomes sēde

Oktobrī tiek plānota zinātniskās padomes sēde, kurā tiks aspriesti 2013. gada zīmīgākie notikumi, kā arī diskusijas par aktualitātēm un nākotnes projektiem.

Zinātniskās padomes sēde tiek plānota pirmdienā, 21.10. plkst., 14.00

Sēdes darba kārtībā tiks apspriesti sekojoši jautājumi:

  •  Par grāmatu publikācijas plāna izpildi 2013.g. un rekomendācijām. (M.Kūle, A.Jāne)
  •  Ideja par izdevumu Letonikas bibliotēkā „Latvijas filosofe Larisa Čuhina” un ziņojums par konferences rezultātiem. (S.Kovaļčuka)
  • Ziņojumi par līdzdalību ārzemju kongresos; Atēnās - filosofi, Turīnā – sociologi, mutvārdu vēstures grupa – Baltijas studiju konference Tallinā.
  • Grāmatu izdošanas, konferenču, projektu plāni uz 2014.g. (M.Kūle, E.Buceniece, S.Krūmiņa - Koņkova, I.Garda – Rozenberga)
  • Iepazīšanās ar jauno sabiedrisko attiecību speciālisti Katrīnu Smoļsku, ziņojums par aktivitātēm.
  • Dažādi.

 

    Aktualizēts: 05.11.2013