Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 12.11.2013 ] - MK pieņem jaunās prioritātes zinātnē 2014-2017

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2013.gada   12.11. Rīkojums Nr.

Rīgā (prot. Nr.   .§)

Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.–2017.gadā 

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu un 34.panta ceturto daļu apstiprināt šādus prioritāros virzienus zinātnē fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2014.–2017.gadā (turpmāk – prioritārie zinātnes virzieni):

.................. LU FSI pētniekus skar šīs divas prioritātes:

5. Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība – sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide.

6. Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības.

Būsim gatavi organizēties līdzdalībai!

 


VISU PRIORITĀRO VIRZIENU SARAKSTS
2014.–2017.

1. Vide, klimats un enerģija – vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas  ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

2. Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas – daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti; nanotehnoloģijas un fotonika; informātika; datorzinātne; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas.

3. Sabiedrības veselība – profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas.

4. Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana – zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu resursu apguves un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas.

5. Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība – sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide.

6. Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības.


 

Ministru prezidents    V.Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrs    V.Dombrovskis
Iesniedzējs:  Izglītības un zinātnes ministrs    V.Dombrovskis
Vīza: Valsts sekretāre  S.Liepiņa
01.11.2013. 11:01 

    Aktualizēts: 15.11.2013
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk