Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 14.11.2013 ] - EUROSTUDENT aptauja sniedz ieskatu studentu dzīves apstākļos Latvijā

Atbilstoši pētījuma datiem paralēli studijām strādājošo studentu daļa laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gadam ir pieaugusi — šobrīd algotā darbā paralēli studijām nodarbināti 49% pilna laika studentu, savukārt pirms četriem gadiem — 45%.

EUROSTUDENT ir starptautiska iniciatīva, kuras ietvaros kopš 1999. gada Boloņas procesa dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas tiek veiktas studentu aptaujas. Šogad Latvijā EUROSTUDENT aptauja tika veikta jau ceturto reizi — vienlaikus 27 Eiropas valstīs. Projektu realizē Latvijas Universitātes aģentūra «LU Filozofijas un socioloģijas institūts».

Pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū.

Atbilstoši EUROSTUDENT pētījuma datiem paralēli studijām strādājošo studentu daļa laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gadam ir pieaugusi — šobrīd algotā darbā paralēli studijām nodarbināti 49% pilna laika studentu, savukārt pirms četriem gadiem — 45%. Kas ir primārs mūsdienu studentiem — darbs vai mācības? «Pirmkārt, es strādāju un man ir citi pienākumi — studēju paralēli darbam», — tā uz šo jautājumu atbild puse no strādājošajiem studentiem.

Lielākā daļa studentu (78%) strādā, lai segtu savus ikdienas tēriņus, tomēr ne mazāk svarīga motivācija nodarbinātībai studentu skatījumā ir darba pieredzes iegūšana. Un patiesi, daudz optimistiskāk savas nākotnes izredzes darba tirgū pēc pašreizējo studiju beigšanas vērtē tie studenti, kuri šobrīd strādā, un tie, kuriem jau ir darba pieredze.

Neraugoties uz «karstajām» diskusijām par augstākās izglītības kvalitāti, «vidējais students» Latvijā ir apmierināts gandrīz ar visiem studiju aspektiem. Lielāko daļu studentu apmierina kā studiju kvalitāte (mācībspēku kvalifikācija, pasniedzēju un augstskolas administrācijas attieksme pret studentiem, pasniegšanas kvalitāte), tā arī mācību darba organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums (studentu skaits auditorijā, informācijas aprite, auditoriju tehniskais nodrošinājums, bibliotēku darbība). Pretrunīgāka ir studējošo attieksme pret studiju organizāciju un nodarbību grafiku, zinātniskā darba iespējām, lekciju kursu piedāvājumu. Salīdzinoši zemāk tiek vērtēti (studentus visvairāk neapmierina) prakses iespēju nodrošinājums un atsevišķu pakalpojumu ierobežotā pieejamība: ēdnīcu, kafejnīcu trūkums, gaisa temperatūra auditorijās, iespēja saņemt medicīnisko palīdzību.

Latvijas situācijas analīze balstās uz 2025 pilna laika studentu sniegtajām atbildēm; saskaņā ar starptautiski izstrādātu metodoloģiju aptauja tika veikta 28 valsts un juridisko personu dibinātās augstākās izglītības iestādēs visā Latvijā. 

Detalizēts pētījuma rezultātu pārskats līdz mēneša biegām būs pieemas Izgītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē.

    Aktualizēts: 30.12.2013
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk