Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 25.11.2013 ] - Pētniece Ieva Kārkliņa iegūst zinātņu doktores grādu socioloģijā

2013. gada 22. novembrī Ieva Kārkliņa ir aizstāvējusi promocijas darbu «Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori». Savā darbā autore pievērsusies to faktoru analīzei, kuri palīdzētu Latvijas skolēniem no trūcīgām ģimenēm ar zemiem izglītības sasniegumiem iekļūt sociāli elastīgo skolēnu grupā.

Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas un psiholoģijas katedrā laika posmā no 2006. līdz 2013. gadam, kā arī veicot zinātnisko darbu LUFSI LZP grantu «Sociālās atstumtības riska faktori: jaunieši Latvijas sabiedrībā» un «Jaunieši mūsdienu riska sabiedrībā: patstāvīgas dzīves uzsākšanu ietekmējošie faktori un problēmas» ietvaros. Darbā izmantotas Institūta pētījumu empīrisko datu bāzes.

Darba īss apraksts — jaunatnes pētniecības mikro-lapā.

Promocijas darba elektroniskā versija ir pieejama RSU interneta vietnē.

    Aktualizēts: 18.01.2014
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk