Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 20.04.2014 ] - Zinātnisks seminārs par Latvijas filosofijas vēsturi un letonikas aktualitātēm

Seminārs notiek Rīgā, Kalpaka bulv.4, 322. istabā

 

LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskais seminārs

"Apspriežot nacionālās identitātes un Letonikas pētījumu aktualitātes.

 Kā mēs (ne)rakstīsim Latvijas filosofijas vēsturi?"

 

2014.g. 29. aprīlī, 12:00, LU FSI, Kalpaka bulv.4, 322. istabā

Ievads:

Maija Kūle. VPP valstiskie uzdevumi Latvijas humanitārajai zinātnei un praktiskie pienākumi informatīvi ideoloģiskās konfrontācijas apstākļos;

tēmas apspriešana: definējot Letonikas uzdevumus, ir noticis Latvijas filosofijas vēstures izstrādes nepieciešamības noraidījums VPP ietvaros. Kā mēs (ne)rakstīsim Latvijas filosofijas vēsturi?

 

Referāti:

1. daļa. Filosofija: teorijas, koncepcijas, idejas, inovācijas

Ella Buceniece. Interdisciplināru pētījumu kopa par vērtībām ideju vēstures aspektos.

Igors Šuvajevs. Kultūra, vērtības, izglītība: aktualitāšu apzināšana.

Rihards Kūlis. Kultūra un vērtības: filosofiski teorētiskie un praktiskie aspekti.

Elga Freiberga. Letonikas tematikas izvērsumi estētikas un kultūras teoriju kontekstā.

Līva Muižniece. Dabaszinātņu filosofija Latvijā: ievads pētījumos

Igors Gubenko. Idejas un vērtības.

Velga Vēvere. Intelektuālās un filosofiskās domas vēsture: Latvijā un trimdā.

Māris Kūlis. Vizuāli virtuālās inovācijas nacionālās identitātes un Letonikas pētījumos.

Katrīna Smoļska. Priekšlikumi par inovācijām zinātnes komunikācijā.

Mārtiņš Dundurs. LU repozitārijs.

 

2. daļa. Apgaismības tradīcijas, vērtības, Latvijas ideju un filosofijas vēsture

Raivis Bičevskis. Herdera universs - nacionālās identitātes un Letonikas pētījumos.

Aija Priedīte-Kleinhofa. Letonika un kultūras filosofija Latvijā.

Ģirts Jankovskis. Herdera universs filosofiskā skatījumā.

Ināra Cera. Apgaismības vērtību ienākšana Latvijā un filosofiskā doma.

Elvīra Šimfa. Intelektuālās vērtības Apgaismības tradīcijās, Jelgavas akadēmijas darbībā, Kanta un pēckantiešu ietekme uz kultūru.

Andris Hiršs. Tartu universitātes izglītības sistēmas vērtības un filosofiskās domas saikne ar Latviju.

 

3. daļa. Latvijas filosofijas vēsture, reliģisko ideju vēsture, kultūra un reliģijas vērtības.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Nacionālā identitāte, Letonika un reliģiskās vērtības ideju vēstures kontekstā.

Māra Grīnfelde. Reliģiskās vērtības ideju vēstures un Latvijas filosofijas vēstures horizontā.

Māra Kiope. Nacionālā identitāte, Letonika un reliģiskās vērtības: izglītības aspekti.

 

4. daļa. Mazākumtautības, to identitātes  un kultūru attiecības.

Leo Dribins. Mazākumtautību pētījumu historiogrāfija Latvijā.

Inese Runce. Mazākumtautības Latvijā un reliģijas: ideju vēstures un vērtību aspekti.

Vladislavs Volkovs. "Ethnicity" nozīme kultūras vērtību atspoguļojumā.

Svetlana Kovaļčuka. Baltu un slāvu kultūras attiecību pētījumi.

 

5. daļa. Sociālās, kultūras, ētiskās idejas un vērtības

Māra Rubene. Sociālās un ētiskās vērtības Latvijas un pasaules filosofiskajā domā - taisnīgums.

Maija Jankovska. Sociālās vērtības Latvijā: publiskās telpas veidošanās.

Uldis Vēgners. Racionālisma tradīcija Latvijas filosofiskajā domā.

Māris Vecvagars. Sengrieķu filosofija un tās ietekme uz kultūras attīstību Latvijā.

 

Secinājumi un ideju apkopojumi.

 

    Aktualizēts: 29.04.2014
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk