Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 21.05.2014 ] - LU FSI Zinātniskās padomes sēde

Zinātniskās padomes sēdes darba kārtībā vēlēšanas akadēmiskajos amatos

Akadēmisko priekšlasījumu darba kārtība, tematika, laiks - LU FSI zinātniskās sekretāres sastādīts saraksts, pieejams LU FSI. Kalpaka b.4.

Zinātniskās padomes sēdes sākums 12:00. Par pretendentu dokumentācijas atbilstību vēlēšanu nolikumam

ziņo LU FSI ZP ekspertu komisija, vadītāja I.Koroļeva, zinātniskā sekretāre V.Vēvere.

 

    Aktualizēts: 19.05.2014