Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 20.04.2015 ] - Pirmdien, 20.04. plkst. 14.00 notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde

LU FSI telpās Kalpaka bulv. 4., notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ziņas izvērsumā.

 Sēdes darba kārtībā:

 1. Pārskats par LU FSI stratēģiju LU zinātnes reformu kontekstā.
 Referē M.Kūle, I.Koroļeva, I.Gubenko, A.Aleksandrovs.

 2. Par Māras Zirnītes kandidatūras virzīšanu LZA Goda doktora
 nosaukumam folkloristikā.

 3. FSI zinātnisko izdevumu rekomendēšana izdošanai.

 4. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos.
 Par pretendentu dokumentācijas atbilstību vēlēšanu nolikumam
 ziņo LU FSI ZP ekspertu komisija, vadītāja I.Koroļeva, ZP zinātniskā sekretāre V.Vēvere.

 5.Dažādi jautājumi.
 Ziņojums par infrastruktūras iepirkumu gaitu. G.Koņkovs.