Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 04.09.2015 ] - Nākamnedēļ, 10.-11.septembrī notiks Letonikas VI kongress

Šogad Filozofijas un socioloģijas institūts Letonikas kongresā piedalīsies ar piecām sekcijām, kas būs veltītas filosofijai un ideju vēsturei, reliģiskai pieredzei vērtību izvēlē, etniskās identitātes, vērtību un politiskās līdzdalības tēmai, kultūrai un ikdienas vēsturei dzīvesstāstos, kā arī jautājumam par identitātēm un vērtībām Latvijas un Eiropas vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā, - sekcija, kas notiks angļu valodā. Konferences programma pieejama šīs ziņas izvērsumā.

 

Letonikas VI kongress
2015. gada 10.-11. septembrī
veltīts Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai
 
darbs sekcijās, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Programma
 
 

 

SEKCIJA: “Letonika – vērtību pētījumi: filosofija un ideju vēsture sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku”
11. septembrī, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulv.4, pirmā stāva zālē
 
 
11:00-13:00. 1. daļa. Vērtību izpratne filosofijā un to sabiedriskā nozīmība
 
vada Ella Buceniece

 
Maija Kūle (LU FSI). Satversmes preambula: vērtību skatījums un tā interpretācijas
Māra Rubene (LU FSI). Patoss un ētoss: tradīcijas vērtība
Raivis Bičevskis (LU FSI). Vērtība un atvērtība. Trīs ontoloģiskas un antropoloģiskas perspektīvas uz vērtību sociāli politisko problēmu: filozofiskā antropoloģija, Ernsts Jungers, Boto Štrauss
Māris Kūlis (LU FSI). Sensus communis un kolektīvās vērtības
Ģirts Jankovskis (LU FSI). Herdera valodas koncepts un demokrātija
Maija Jankovska (LU FSI). Vērtību plurālisms kā izaicinājums sociālai integrācijai. J. Hābermāss un tikumības audzināšana Latvijas skolās.
Rinalds Zembahs ( LU FSI). Nikolaja Hartmaņa filosofiskā mācība par vērtībām
 
Diskusijas.
 
 
13:30 - 17:00. 2. daļa. Vērtības Latvijas kultūrā un to teorētiskie pamatojumi
vada Maija Kūle
 
Rihards Kūlis (LU FSI). Latviskā savdabība un rietumu vērtības
Igors Šuvajevs (LU FSI). Kantisms un vērtības Latvijas kontekstā
Elvīra Šimfa (LU FSI). Kanta vērtības mūsdienu Latvijā
Ella Buceniece (LU FSI). Sociālās kopības vērtības: G.H.Loskīls un Apgaismība Latvijā
Igors Gubenko (LU FSI). Vērtību jautājumi Elgas Freibergas darbos
Uldis Vēgners (LU FSI). Vērtībspriedumi Teodora Celma argumentācijā pret transcendentālās fenomenoloģijas intersubjektivitātes izpratni
Aija Priedīte-Kleinhofa (LU FSI). T.Celma privātās filosofijas studijas darbība: “Ritumi” un Celma lekcijas studijā”
Andrejs Balodis (LU FSI). Vērtības un laiks: Paula Jureviča intuitīvisma herēze
Andris Hiršs (LU FSI). Personības vērtības pamatošana kā vēstures filozofijas mērķis: J.Osis un personālisms
Māris Vecvagars (LU FSI). Nezināmie klasisko vērtību piedāvātāji Latvijā: Jānis Sīlītis no Kusas pagasta Caunēm
 
Diskusijas.
 
17:00 Noslēgums. Vērtību filosofisko pētījumu Latvijā perspektīvas
 
 
SEKCIJA: „Latvia and Europe: identities and values”
vada Velga Vēvere
Rīgā, Kalpaka bulv.4. trešā stāva telpās, angļu valodā
 
13:00-15:00
 
Olaya Fernández Guerrero (Universidad Nacional de Educación a Distancia­). I ‘am’ my body. Reflections on the corporeal dimensions of identity.  
Giulio Lo Bello (LU VFF). Philosophy and Psychiatry, concept of the Life-world
Agnė Dorelaitienė(Kaunas University of Technology). Youth studies: political participation and socialization of education
Velga Vēvere (LU FSI). Value of communication and communication of values
 
Discussions.
 
15:00 Closing. Diversity of values in a united Europe
 
 
SEKCIJA: “Reliģiskā pieredze vērtību izvēlē”
vada Solveiga Krūmiņa-Koņkova
11. septembrī, Kalpaka bulv.4, LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, 322. telpā
 
11:00-13:00 1. daļa
 
Jānis Vējš (LU FSI). Jesaja Berlins un vērtību problemātika Latvijas kontekstā.
Māra Grīnfelde (LU FSI). Reliģisko vērtību tematizācijas specifika fenomenoloģiskajā tradīcijā 20.gs. pirmajā pusē
Agita Misāne (LU SZF). Anomija. Teorētisks koncepts un tā pielietojums Latvijas sabiedrības garīgā stāvokļa raksturojumam.
Ilze Jansone (LU TF). "Būtiskās" un "nebūtiskās" reliģiozitātes atspoguļojums LELB publiskajā retorikā 21. gs
Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU FSI). “Mūžīgas mīlestības mūžīgi bērni”. Mistiskās teoloģijas piemēri Latvijā.
 
Diskusijas.
 
13:30-16.00. 2. daļa
 
Valdis Francisks Plenne (LVA). Uniāti (grieķu-katoļi) Latvijas teritorijā: uzticības pieredze.
Inese Runce (LU FSI). Katoļu tradīciju un vērtību saglabāšana trimdas latviešu katoļu draudzēs. 
Māra Kiope (LU FSI). Staņislava Ladusāna esamības vērtību filozofija un tās nozīme mūsdienu Latvijā
Nadežda Pazuhina (LU FSI). Pilsētu vecticībnieki: kultūras vides saglabāšanas un uzturēšanas aksioloģiskais aspekts (Latvijas vecticībnieku pieredze).
Aīda Rancāne (LU FSI). Ziedošanas nozīmju lauks tradīcijā un mūsdienās.
Laima Geikina (LU TF). Reliģiskā kompetence un vērtību izvēle.
 
Diskusijas.
 
16:00 Noslēgums. Letonika - vērtību skatījums. Reliģiskā pieredze vērtību izvēlē - teorētiskie secinājumi un ieteikumi zināšanu pārnesei
 
 
SEKCIJA: “Etniskās identitātes, vērtības un politiskā līdzdalība”
vada Vladislavs Volkovs
11. septembrī, Rīgā, Kalpaka bulv. 4, 3. stāvs, LU Filozofijas un socioloģijas institūtā
 
14:00-16:00
 
Leo Dribins (LU FSI). Valsts nācijas jēdziena ienākšana Latvijas politisko vērtību skalā
Vladislavs Volkovs (LU FSI). Etniskās minoritātes identitātes jēdziens socioloģijā: Latvijas zinātnieku viedokļi
Svetlana Kovaļčuka (LU FSI). Zinātne, politika un reliģija – M. Lāzersona dzīves vērtības
Vallija Rone (LU FSI). Latvijas-Čehijas filosofu, vēsturnieku, sociologu pētījumu rezultāti etnisko identitāšu problemātikas jomā
 
Diskusijas.
 
16:00 Noslēgums. Etniskuma aspekti Letonikas pētījumos - paveiktais un aktualitātes
 
 
Mutvārdu vēstures sekcija Kultūra un ikdienas vēsture dzīvesstāstos
vada Maruta Pranka un Kaspars Zellis 
11. septembrī, Kalpaka bulv.4, LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, 325. telpā
 
12:00-17:30
 
Vieda Skultāne (LU FSI). Morālais kritērijs dzīvesstāstu vēstījumos
Maruta Pranka (LU FSI). Kultūras vērtību pārmantojums sieviešu dzīvesstāstos
Edmunds Šūpulis (LU FSI). Individuālā pieredze un sociālās vērtības dzīvesstāsta intervijās
Dace K. Bormane (LU FSI). Vērtību kartējums attiecībās ar biogrāfiju. Dzīvesstāstu “ziņas”
Kaspars Zellis (LU FSI). Meklējot ikdienišķo vēsturē
Ieva Garda-Rozenberga (LU FSI), Māra Zirnīte (LU FSI). Vērtības un ikdiena dzīvesstāstos
Baiba Bela (LU SZF).Nabadzības un labklājības izpratne Zemgales dzīvesstāstos
Annele Tetere (LU VFF). Pieredzes izteiksme sieviešu dzīvesstāstos.
Ginta Elksne (LU HZMF). „No upenēm līdz kartupeļiem: laika ritums lauku cilvēka dzīves tēlojumā
Maija Krūmiņa (LU FSI). Ikdienas dzīve Otrā pasaules kara bēgļu gaitās
Maija Runce (Stokholmas Universitāte). Dzīvesstāsti – nozīmīgs avots vēstures pētījumos
Ilze Trapenciere (LU FSI). Ģimenes vērtības dzīvesstāstos
 
Diskusijas.
 
17:00-17:30 Noslēgums. Ikdienas vēsture dzīvesstāstos - paveiktais un ieceres vērtību pētījumos
 
LU FSI pētnieces Dagmāra Beitnere Le Gallas referāts “No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade” tiks lasīts Letonikas izbraukuma sēdē 10. septembrī plkst. 17-17.30, Jūrmalas muzejā Majoros, Tirgoņu ielā 29.
 

Papildus informācija par Letonikas VI kongresu, citiem, paralēliem lasījumiem, adresē www.letonikavpp.lv/

šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk