Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 11.02.2016 ] - kolektīvās monogrāfijas Kants.Heidegers un dzīvesmāksla prezentācija un konference

kolektīvo monogrāfiju kolēģi velta prof. Riharda Kūļa 70gadu jubilejai un 41 gada darbam LU

R.Bičevskis. Priekšvārdā raksta: sekojot R. Kūļa pārdomu tematikai, iekārtota grāmata “Kants, Heidegers un dzīvespasaule”.

Rīga: FSI, 2015. Tās pirmās daļas raksti pievērsti Kantam, taču viņa teorētiskās un praktiskās filozofijas perspektīvās – arī 18., 19. un 20. gadsimta kultūras un sabiedrības procesiem Eiropā un Latvijā, kā arī salīdzinājumiem starp Kant domu pasauli un eiropeiskās filozofijas attīstības gaitas nozīmīgām figūrām (Thomas Aquinas, E. Husserl, J. Habermas).

Grāmatas otrajā daļā tematizēta Heidegera doma nepabeigtajā, tomēr nevīstošu “slepenā filozofijas ķēniņa” slavu nostiprinājušajā traktātā “Being and Time” (1927), inaugurāllekcijā “Kas ir metafizika?” (1929) un 30. un 40. gadu “Melnajās burtnīcās”. Trešā daļa aptver studijas un refleksijas par fenomenoloģijas un kultūras filozofijas tematiem: par jēdziena “dzīvespasaule” deskriptīvo un teorētisko iespēju spektru, par zinātnes un dzīvespasaules attiecībām, par “jēdzienu vēstures” pieeju kultūras pētniecībā, par latvisko savdabību un reliģiskā motīva likteni mūsdienās.  Grāmatas pēdējo daļu veido Riharda Kūļa teksti, kas no jauna sniedz lasītājam iespēju iepazīties ar ilgu gadu pārdomām filozofijas un kultūras izpētes laukā. R. Kūlis spēja būt viens no ietekmīgākajiem filozofiskās domāšanas un intelektuālās dzīves virzītājiem 20. gadsimta  80. un 90. gadu studentu paaudzēs universitātē un aiz tās sienām. Vēlāk tieši šo paaudžu pārstāvji bija atjaunotās Latvijas intelektuālais potenciāls visdažādākajās jomās, ieskaitot ekonomiku, izglītību, politiku un zinātni.

 

 

šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk