Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 04.02.2016 ] - Vilnis Zariņš. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā. Rīga:FSI, 2016

Viļņa Zariņa monogrāfijas prezentācija un konference

Viļņa Zariņa monogrāfijas prezentācijas laikā atvērta LUB izstāde par viņa dzīvi un darbu:

http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/38305/

Ar ziņojumiem par grāmatu un Viļņa Zariņa darbību vēsturē un filosofijā uzstājās

prof. Maija Kūle

Dr.hist. Leo Dribins

Dr.hist. Kaspars Zellis