Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 10.04.2016 ] - konference Baznīca un totalitārais režīms

informācija par LU FSI konferenci 27. un 28. 10. 2016

saziņai:

church.conference.2016.riga@gmail.vom

Latvijas Universitāte

Filozofijas un socioloģijas institūts

Vēstures un filozofijas fakultāte 

Informācija par zinātnisko konferenci

Baznīca un totalitārais režīms:

sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas

 

 

Rīga, 2016. gada 27. un 28. oktobrī

 

 

Cienījamie kolēģi!

Aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Baznīca un totalitārais režīms: sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas”, kura notiks 2016. gada 27. un 28. oktobrī.

Totalitārisma mantojuma izpratne un analīze ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem mūsdienu situācijā. Mijattiecības starp totalitāro varu un Baznīcu, režīma attieksme pret reliģiozitāti, reliģiskajām tradīcijām un kultūras reliģiskajiem aspektiem sekularizētajā izglītības sistēmā, kuru stingri kontrolē totalitārā valsts – visi šie aspekti ir mūsu kopējās Eiropas nesenā pagātne. Analizēt un racionāli skaidrot totalitāro režīmu pieredzi, konfesionālo un reliģisko grupu izdzīvošanas stratēģijas stingrās ideoloģiskās un administratīvās kontroles apstākļos ir nepieciešams arī, lai izprastu mūsdienu situāciju

Mūsu konferences uzdevums – aplūkot procesus Baznīcas dzīvē, Baznīcas un sabiedrības mijiedarbību un tās formas, ņemot vērā sabiedrības vispārējās sekularizācijas kontekstu un sociāli politisko situāciju totalitāro režīmu apstākļos, galvenokārt, Padomju Savienībā. Piesakāmi gan referāti par teorijas un metodoloģijas jautājumiem, gan tādu pētījumu prezentācijas, kas  veltīti konkrētiem kultūrvēsturiskajiem aspektiem. 

Diskusijai piedāvājam šādus jautājumus:

  • Baznīcas un varas attiecības totalitārajā valstī;
  • politika un likumdošana reliģijas jomā; administratīvā kontrole Baznīcas lietās; pret Baznīcas un reliģisko organizāciju pārstāvjiem vērstās represijas totalitāro režīmu apstākļos;
  • Baznīca un valsts ideoloģija totalitārajā valstī; Baznīca un politiskā propaganda; Baznīca un masu mediji;
  • Baznīca un politiskās partijas, Baznīca un neformālās sabiedriski politiskās kustības totalitāro režīmu apstākļos;
  • Baznīca un skola; reliģiskās audzināšanas un izglītības problēmas; tradīcijas pārmantojamība un Baznīcas kalpotāju izglītības problēmas; attieksme pret reliģiskajām vērtībām un reliģiozitāti sekularizētās izglītības sistēmas kontekstā;
  • misionārā darbība, reliģiskā literatūra un izdevējdarbība sekularizācijas un totalitārā režīma apstākļos;
  • reliģiskā māksla sekularizētajā sabiedrībā: ticības un reliģijas tematizācijas problēma totalitārajos režīmos;
  • reliģiozitāte un tradicionālā kultūra sekularizācijas procesu kontekstā totalitāro režīmu apstākļos;
  • metodoloģiskās pieejas pētījumiem par reliģisko konfesiju un grupu darbību totalitāro režīmu apstākļos;
  • avotpētnieciskie aspekti pētījumos par reliģisko konfesiju un grupu situāciju  totalitāro režīmu apstākļos.

Konferences organizatori aicina piedalīties diskusijās vēsturniekus, reliģijpētniekus, sociologus, politologus; ar interesi gaidīti arī starpdisciplinārie pētījumi.  

Konferences darba valodas ir latviešu, krievu un angļu; plānots darbs sekcijās, referāta prezentācijai atvēlētais laiks – 20 minūtes.

Dalības maksa nav paredzēta, ceļa un viesnīcas izdevumus apmaksā paši dalībnieki. Nepieciešamības gadījumā konferences organizatori nodrošinās oficiālo ielūgumu vīzas noformēšanai.

Lūdzam līdz 2016. gada 4. jūlijam iesūtīt: 

referāta tēmu un īsu anotāciju / tēzes (līdz 2000 rakstu zīmēm, ieskaitot tukšumzīmes);

īsas ziņas par sevi (vārds, uzvārds, darba vieta, amats, zinātniskais grāds, zinātnisko interešu loks – līdz 1000 rakstu zīmēm, ieskaitot tukšumzīmes).

Programmu un dalībnieku sastāvu apstiprinās uz tēžu konkursa pamata, par rezultātiem tiks paziņots 2016. gada 15. jūlijā.

Lūdzam pieteikumus sūtīt uz e-pastu:

church.conference.2016.riga@gmail.vom  

 

Konferences

„Baznīca un totalitārais režīms:

sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas”

organizatori: 

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova,

Dr. hist. Aleksandrs Gavriļins,

Dr. phil. Māra Kiope,

Dr. hist. Inese Runce,

Dr. Art. Nadežda Pazuhina

 

    Aktualizēts: 11.05.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk