Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 28.04.2016 ] - LZA konsīlijs par sabiedrības integrāciju ar LU FSI dalību

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa aizsākusi jaunu pasākumu organizēšanu, kurus dēvē par ekspertu konsīlijiem. 28.04. LU FSI zinātnieki Leo Dribins, Vl. Volkovs, Inese Runce un Maija Kūle piedalījās konsīlijā "Integrācijas politika Latvijā" kopā ar Saeimas deputātiem, arhibīskapu Z. Stankeviču, LU docētājiem, ministriju pārstāvjiem, sabiedrisko organizāciju dalībniekiem.

„Integrācijas politika Latvijā: turpināt līdzšinējo  jeb veidot ko konceptuāli jaunu”.

No LU FSI piedalījās prof. Maija Kūle, vad. pētn. Leo Dribins, Vl. Volkovs, Inese Runce. 

Konsīlijā bija aicināti piedalīties Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas, Latvijas Saeimas komisiju, LR ministriju, PMLP, citu par sabiedrības integrāciju atbildīgu valsts un sabiedrisku institūciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji un neatkarīgi eksperti.

No kreisās: Inese Runce, Leo Dribins, Saeimas deputāts G.Kūtris.

Konsīlija mērķis ir, izmantojot ekspertu veiktajos teorētiskajos pētījumos iegūtās zināšanas un atziņas, saprast vai Latvijā īstenotā sabiedrības integrācijas politika ir vispusīga un efektīva un vai tā sekmē saliedētas  sabiedrības attīstību.  Analizējamie jautājumi: 1)      sabiedrības integrācijas politikas pamatprincipi Latvijas Republikā: sabiedrības integrācijas politikas mērķa grupas (integrācija esošā sabiedrības sastāvā, migrācija un integrācija), integrācijas politikas galvenie virzieni, sabiedrības atbalsts integrācijas pasākumiem, sabiedrības integrācijas politiskais fons; 2)      integrācijas politikas veiktspēja: piekļuve darba tirgum; sociālo pakalpojumu nodrošinājums un pieejamība; sociālo kontaktu un saišu veidošana; politiskās līdzdalības iespējas, diskriminācija;  3)      valsts un reliģijas attiecības integrācijas politikas aspektā.

 

Konsīlija rezultāti tiks apkopoti „Konsīlija slēdzienā” un nodoti valsts atbildīgajām institūcijām, ekspertiem, plašsaziņas līdzekļiem un publicēti „Zinātnes Vēstnesī”.

Plānotais Konsīlija slēdziena saturs:

-        Sabiedrības integrācija ir/nav daudzšķautnains process. 

-        Sabiedrības integrācijas mērķa grupas ir invalīdi, cittautieši, imigranti, Latvijas iedzīvotāji, kas atgriežas no ārvalstīm (tostarp, bērni), bēgļi.

-        Sabiedrības integrācijas vajadzības ir/nav pilnībā apzinātas un izprastas.

-        Ekonomiskais un politiskais fons ir/nav labvēlīgs sekmīgai sabiedrības integrācijai.

-        Reliģiskās pārliecības nozīme integrācijas procesā ir/nav pienācīgi novērtēta.

-        Sabiedrības integrācijas politika ir/nav sekmīga, īpaši pasākumi tās uzlabošanai ir/nav vajadzīgi, 

-        Sabiedrības integrācijas šķēršļi, aktuālie jautājumi, šī brīža un nākotnes uzdevumi.

Konsīlija dalībnieki un klausītāji: