Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 27.10.2016 ] - Informācija par starptautisko zinātnisko konferenci "Baznīca un totalitārais režīms: sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas".

Cienījamie kolēģi!

Aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Baznīca un totalitārais režīms: sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas”, kura notiks 2016. gada 27. un 28. oktobrī, Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra telpās Kalpaka bulvārī 4. Konferenci organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts (projekts “Reliģiskās pieredzes tematizācija postliberālā garīguma situācijā: Latvijas piemērs) sadarbībā ar LU bibliotēku.
Totalitārisma mantojuma izpratne un analīze ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem mūsdienu situācijā. Mijattiecības starp totalitāro varu un Baznīcu, režīma attieksme pret reliģiozitāti, reliģiskajām tradīcijām un kultūras reliģiskajiem aspektiem sekularizētajā izglītības sistēmā, kuru stingri kontrolē totalitārā valsts – visi šie aspekti ir mūsu kopējās Eiropas nesenā pagātne. Analizēt un racionāli skaidrot totalitāro režīmu pieredzi, konfesionālo un reliģisko grupu izdzīvošanas stratēģijas stingrās ideoloģiskās un administratīvās kontroles apstākļos ir nepieciešams arī, lai izprastu mūsdienu situāciju.
Konferences uzdevums – aplūkot procesus Baznīcas dzīvē, Baznīcas un sabiedrības mijiedarbību un tās formas, ņemot vērā sabiedrības vispārējās sekularizācijas kontekstu un sociāli politisko situāciju totalitāro režīmu apstākļos, galvenokārt, Padomju Savienībā. Konferencē piedalīsies zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Polijas un ASV.

Konferences programma ir pieejama LU un LU FSI mājaslapās: www.fsi.lu.lv; http://www.lu.lv/zinas/t/42701/; http://www.lu.lv/eng/news/t/42702/

LU mediju centrs nodrošinās arī konferences tiešraidi.

Konferences organizatori:

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova,
Dr. hist. Aleksandrs Gavriļins,
Dr. phil. Māra Kiope,
Dr. hist. Inese Runce,
Dr. art. Nadežda Pazuhina


Latvijas Universitāte

Filozofijas un socioloģijas institūts

Latvijas Universitātes bibliotēka

 Starptautiskā zinātniskā konference

Baznīca un totalitārais režīms:

sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas

 

Rīga, 2016. gada 27. un 28. oktobrī

 

Programma

 


Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobrī

 

Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra telpās Kalpaka bulvārī 4

 

 

09:45 – 10:30 Reģistrācija un kafijas pauze (1. stāva sarunu telpā)

10:30 – 11:00 Iepazīšanās ar grāmatu izstādi un jaunāko izdevumu prezentācija

11:00 – 11:30 Konferences atklāšana (2. stāva konferenču zālē)

11:30 – 13:00 Plenārsēde (2. stāva konferenču zālē)

13:00 – 14:00 Pārtraukums

14:00 – 16:20 Pirmā paralēlā sesija (2. stāva konferenču zālē)

14:00 – 16:20 Otrā paralēlā sesija (1. stāva zālē)

 

 

11:00 – 11:30 Konferences atklāšana

 

11:30 - 12:30

Plenārsēde

Moderatore Inese Runce

 

11:30 – 12:00

Irina Perta

 

Tartu, Igaunija

 

Reliģija un atmiņa posttotalitārā sabiedrībā

 

12:00 – 12:30

Jevgēnija Tokareva

Maskava, Krievija

 

Baznīcas un valsts attiecību specifika fašistiskajā Itālijā. 1922-1943

12:30 – 13:00

 

Marianna Šahnoviča

 

Sanktpēter-burga,       Krievija

 

Komunistiskās akadēmijas (Maskava, 1928-1930) Reliģijas vēstures izpētes komisijas aktivitātes un reliģiozitātes izpēte PSRS

 

Pārtraukums 13:00 – 14:00

 

 

14:00 – 16:20

Pirmā paralēlā sekcija

 

Moderatore Irina Perta

14:00 – 14:20

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

 

Rīga, Latvija

 

Baznīca un valsts drošības institūcijas LPSR

14:20 – 14:40

Bendžamins Musačo

Stenforda,

ASV

 

Reliģiskās atmiņas par padomju represijām Sibīrijā un Krievijas Tālajos Austrumos: Habarovskā un Krasnojarskā

 

14:40 – 15:00

Inese Runce

Rīga, Latvija

 

Katoļu tradīcijas saglabāšana Sibīrijā: izsūtīto dzīvesstāsti un garīgā pieredze

15:00 – 15:20

t. Aleksandrs Bertašs

Brēmene,

Vācija,

Sanktpēter-burga,       Krievija

Baznīcu celtniecība Vācijā no 1920. gadiem līdz 1940. gadu sākumam un to stilistika

 

15:20 – 15:40

Johaness Diks

Bonna, Vācija

Pēckara PSRS reliģiskās politikas fāzes: menonītu sadraudzes piemērs

 

15:40 – 16:00

Hermans Bokovs

 

Sanktpēter-burga, Krievija

Dītriha Bonhēfera “kristietība       bez reliģijas” (religionsloses Christentum) kā teoloģiska reakcija uz nacionālsociālisma ideoloģiju un “Dieva nāves” teoloģiskās kustības fenomens pēckara protestantiskajā pasaulē

 

16:00 – 16:20

Karīna Barkane

Rīga, Latvija

Reliģisko kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR dokumenti: avots ebreju reliģisko draudžu darbības LPSR izpētē

 

 

 

 

14:00 – 16:20

Otrā paralēlā sesija

 

Moderatore  Nadežda Pazuhina

14:00 – 14:20

Tatjana Čumakova

Sanktpēter-burga, Krievija

Politiskā propaganda un zinātne „Karojošo bezdievju biedrības“ periodiskajos izdevumos (1925-1935)

 

14:20 – 14:40

Irēna Saleniece

Daugavpils, Latvija

 

Skolotāju reliģiskā uzvedība Latvijas PSR (1945 – 1985)

14:40 – 15:00

Andris Priede

Rīga, Latvija

 

Arhibīskapa Ē. Mestera pseidovēsturiskā komunikācija ar LELB draudzēm laikā pirms Trešās atmodas

 

15:00 – 15:20

Svitlana Hurkina

Ļviva, Ukraina

Grieķu katoļu vēstures pētniecības avotu specifika Rietumu Ukrainā XX gadsimta 2. pusē

 

15:20 – 15:40

Anna Višivanjuka

Maskava,

Krievija

 

Ukrainas autonomā pareizticīgā baznīca vācu un padomju režīmu apstākļos (1941-1945)

 

15:40 – 16:00

 

Madara Brūnava

Rīga, Latvija

 

Reliģijas kontrole LPSR (1945 - 1959). Baptistu konfesijas piemērs

 

16:00 – 16:20

 

Ludmila Artamoškina

Sanktpēter-burga, Krievija

Dzīvās ticības“ tradīcija: individuālā pieredze un kolektīvā atmiņa

         

 

17:00 -18:30 Ekskursija pa Vecrīgu

 

19:00 – 21:00 Pieņemšana LU centrālajā ēkā, Raiņa bulvārī 19

 

___________________________________________________

 

Piektdiena, 2016. gada 28. oktobrī

 

Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra telpās Kalpaka bulvārī 4

 

 

09:30 – 10:00 Reģistrācija un kafijas pauze (1. stāva sarunu telpā)

10:00 – 12:20 Trešā paralēlā sekcija (1. stāva konferenču zāle)

10:00 – 12:20 Ceturtā paralēlā sekcija (3. stāva sēžu zāle)

12:30 – 14:30 Pārtraukums

14:30 – 16:30 Piektā paralēlā sekcija (2. stāva konferenču zāle)

14:30 – 16:10 Sestā paralēlā sekcija (1. stāva konferenču zāle)

16:30 – 17:00 Konferences noslēgums. Diskusija un sekciju moderatoru ziņojumi (2. stāva zāle)

 

10:00 – 12:20

Trešā paralēlā sekcija

 

Moderatore     Māra Kiope

10.00 – 10.20

Mārtiņš Mintaurs

Rīga, Latvija

Kulta celtne vai arhitektūras piemineklis? Sakrālās arhitektūras mantojums un sociālistiskās sabiedrības veidošana Latvijas PSR 1960.-1980.gados

 

10:20 – 10:40

Guna Ševkina

Rīga, Latvija

Sakrālās arhitektūras mantojuma aizsardzība 1962. gada Latvijas PSR valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu saraksta kontekstā

 

10:40 – 11:00

Vera Kļujeva

Tjumeņa, Krievija

 

Evaņģēlisko ticīgo emigrācijas noskaņojums vēlīnajā PSRS: padomju pentakostu vēsture

 

11:00 – 11:20

Nadežda Beļakova

Maskava, Krievija

Ticīgo vēstules vēlīnajā PSRS: izdzīvošanas prakse un komunikācijas forma Aukstā kara apstākļos

 

11:20 – 11:40

Guntis Kalme

Rīga, Latvija

 

Baznīca okupācijas apstākļos: starp izdzīvošanas, kolaborācijas un militāri patriotisko ētosu - filozofiski teoloģiskie aspekti

 

11:40 – 12:00

t. Tarass Bubliks

Ļviva, Ukraina

Ukrainas grieķu katoļu garīdzniecības pretošanās un izdzīvošanas taktika totalitārā režīma apstākļos PSRS XX gadsimta otrajā pusē (Grieķu katoļu baznīcas bīskapa Volodimira Sterņuka piemērs)

 

12:00 – 12:20

Sergejs Mazurs

Rīga, Latvija

 

Pareizticīgās garīdzniecības attieksme pret padomju un vācu varu Latvijā 2. pasaules kara periodā

 

 

 

10:00 – 12:20

Ceturtā paralēlā sekcija

 

Moderatore Solveiga Krūmiņa-Koņkova

 

10:00 – 10:20

Antons Mironovičs

Belostoka, Polija

Pareizticīgā baznīca Baltkrievijā 1941-1944. gadā

 

 

10:20 – 10:40

Jekaterina Terjukova

Sanktpēter-burga, Krievija

 

Reliģiskā situācija Dagestānā 1930. gados: Čohas ciema relikviju liktenis (izmantojot J. Šilinga 1934. g. ekspedīcijas materiālus)

 

 

10:40 – 11:00

Ivans Petrovs

Sanktpēter-burga, Krievija

 

Pareizticīgā baznīca un totalitārais režīms pēckara Krimā: arhibīskapu Joasafa (Žurmanova) un Lūkas (Voino-Jaseņecka) izdzīvošanas stratēģija

 

 

11:00 – 11:20

Konstantins Oboznijs

Maskava, Krievija

Krievu pareizticīgās baznīcas lietu padomes pilnvaroto institūcijas darbība staļiniskā režīma periodā Pleskavas un Novgorodas teritorijā

 

 

11:20 – 11:40

Jefrosiņja (Gaļina) Sedova

Daugavpils, Latvija

 

Baznīcas un valsts attiecības Latvijas PSR: Krievu pareizticīgās baznīcas lietu pilnvaroto darbība 1944.-1954. gadā

 

 

11:40 – 12:00

Aleksandrs Gavriļins

Rīga, Latvija

Kā slēdza Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāli

 

 

12:00 – 12:20

Kristina Novikova

Rīga, Latvija

Padomju režīma attieksme pret Latvijas vecticībnieku draudzēm 1940.-1960. gados

 

 

12:30 – 14:30 Pārtraukums

 

 

 

 

14:30 – 16:30

Piektā paralēlā sesija

 

Moderatore Vera Kļujeva

14:30 – 14:50

Laima Geikina

Rīga, Latvija

Ateistiskā izglītība kā reliģiskās izglītības veids Latvijā

 

14:5015:10

Dmitrijs Vebers

Sanktpēterburga, Krievija

Reliģijas pētniecība totalitārisma apstākļos: R. Vipera pētnieka ceļš

 

15:10 – 15:30

Darja Čencova

Sanktpēterburga,

Krievija

Filozofiskais diskurss par reliģiju totalitārisma laikmetā: P. Florenska un A. Loseva stratērģijas

 

15:30 – 15:50

Nadežda Pazuhina

Rīga, Latvija

Latvijas vecticībnieku grāmatu un  manuskriptu mantojums padomju laikā: starp arhīvu un draudzes bibliotēku

 

15:50 – 16:10

Māra Kiope

 

Rīga, Latvija

 

Ateisms kā „jaunā cilvēka” veidošanas politika

 

16:10 – 16:30

Regina Laukaitīte

 

Viļņa, Lietuva

 

Reliģisko kultu lietu padome Lietuvas PSR destaļinizācijas procesā

         

 

 

14:30 – 16:10

Sestā paralēlā sekcija

 

Moderatore Nadežda Beļakova

14:30 – 14:50

 

Anastasija Nakoņečnaja

 

Sanktpēter-burga,

Krievija

Petrogradas pareizticīgo brālību jaunās darbības formas totalitārās valsts apstākļos

 

14:50 – 15:10

 

Aleksandra Budanova

Maskava, Krievija

Bīskapa Makārija (Opocka) pareizticīgā brālība Padomju Krievijā

 

15:10 – 15:30

 

Jana Kalniņa

Maskava, Krievija

Arhimandrīta Tavriona (Batozska) kalpošana Spaso-Preobraženskas klosterī (Valgundē): piemērs pretstāvēšanai totalitārajam režīmam

 

15:30 – 15:50

 

Anastasija Miņenkova

Rīga, Latvija

Sociālistiskās tradīcijas kā metode cīņai ar reliģisko organizāciju ietekmi Latvijas PSR (1959-1989)

 

15:50 – 16:10

Jeļizaveta Kizima

Sankt-

pēterburga,

Krievija

Baznīcas un valsts attiecību aspekts Krievijas pētnieku darbos īsi pirms 1917. gada

 

16:30 – 17:00 Konferences noslēguma diskusija. Sekciju moderatoru ziņojumi

 

šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk