Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 23.03.2017 ] - Turpinās EUROSTUDENT VI aptauja Latvijas augstākās izglītības iestādēs

LUFSI socioloģijas nodaļas speciālisti pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma īsteno starptautiskā zinātniskā pētījuma EUROSTUDENT VI Latvijas nacionālo pētījumu «Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā». Projekta ietvaros tiek veikta augstākās izglītības iestāžu studentu aptauja ar mērķi novērtēt studentu dzīves ekonomiskos un sociālos apstākļus, kā arī apmierinātību ar studiju procesu un kvalitāti. Pēc vienotas metodikas šis pētījums regulāri notiek Boloņas procesa valstīs, un projekta VI kārtā piedalās 28 valstis. Latvijā pētījums tiek īstenots jau piekto reizi.

Dalībai EUROSTUDENT pētījumā pēc īpašas metodoloģijas, atbilstoši nejaušās gadījumu izlases principiem, ir atlasītas studentu grupas 32 Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Kopumā plānots aptaujāt vairāk nekā 2000 studentus.

Aptauja ir anonīma un tās gaitā iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, neminot nedz konkrētās augstskolas nosaukumu, nedz studentu personas datus. Datu apstrādes procesā ar informāciju varēs iepazīties tikai projekta veikšanā iesaistīto pētnieku grupa. Apkopotie dati tiks deponēti starptautiskā projekta datu bāzē. Pētījuma rezultāti tiks atspoguļoti Latvijas nacionālajā ziņojumā, kas tiks publicēts IZM interneta tīmekļa vietnē, bet pārskats par pētījuma rezultātiem starptautiskā griezumā būs pieejams projekta interneta vietnē.

Vēršam uzmanību uz to, ka projekta mērķis nav padziļināti pētīt vienas vai citas izglītības iestādes sasniegumus, bet gan izveidot aktuālu Latvijas studējošo portretu.

Kādēļ ir nepieciešams šāds pētījums?

Mūsu darbs balstīts pārliecībā, ka starptautiski salīdzinājumi sekmē gan valstu un to izglītības spēcīgu pušu, gan vājo vietu apzināšanu. Tādejādi valstis iegūst atbalstu caur iespēju palūkoties uz savām izglītības sistēmām no neierasta skatu punkta. Projekta mērķi ir:

  • nodrošināt plašu politikas plānošanai noderīgu un starptautiski salīdzināmu datu klāstu par augstākās izglītības sociālo dimensiju;
  • atbalstīt valstu centienus analizēt un nodrošināt vienlīdzīgu augstākās izglītības pieejamību visiem;
  • veicināt kapacitātes celšanu, kas palīdzētu nacionālu augstākās izglītības sociālās dimensijas monitoringa sistēmu izveidē.

Kur var iepazīties ar pētījuma rezultātiem?

Jaunākās rezultātu publikācijas:

Vairāk par projektu:

EUROSTUDENT VI dalībvalstis
    Aktualizēts: 09.06.2017
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk