Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 01.11.2017 ] - Letonikas VII kongress

1. un 2. novembrī Letonikas VII kongresa ietvaros FSI telpās Kalpaka bulvārī 4, pirmā stāva zālē norisinās sēdes par vērtību pētījumiem, reliģisko pieredzi vērtību izvēlē un dzīvesstāstiem.

Letonikas projekta "Vērtību aspekti Letonikā" ietvaros 1. un  2. novembrī Letonikas VII kongresa ietvaros FSI telpās Kalpaka bulvārī 4, pirmā stāva zālē norisinās sēdes par vērtību pētījumiem, reliģisko pieredzi vērtību izvēlē un dzīvesstāstiem.

LETONIKA – VĒRTĪBU PĒTĪJUMI: FILOZOFISKĀS IDEJAS UN PERSONĪBAS


1. daļa. Letonika – vērtību pētījumi: filozofiskās idejas


Sekciju vada: Velga Vēvere
Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga
Norises laiks: 1. novembris


11.00–13.00

Maija Kūle. Vērtību interpretācijas mūsdienu Latvijas sabiedrībā un filozofu atbildība
Rihards Kūlis. Vērtību kategorijas vieta un loma kultūrprocesu analīzē
Andris Hiršs. Vērtību teorijas kā reakcija uz filozofijas krīzi 19. gadsimtā
Velga Vēvere. Mūsdienu ētisko vērtību dilemmas
Māris Kūlis. Vājums kā vērtība mūsdienu Latvijas un Eiropas intelektuālajā telpā


14.30–16.30

Igors Gubenko. Postmodernisma filozofiskā recepcija Latvijā: vērtību aspekts
Māra Rubene. “Rīgas filozofiskie īstenieki” vai “Rīga kā filozofiskā kairos toposs”
Maija Jankovska. Solidaritātes jēdziena kartējums: solidāras jūtas, normas un atbildība
Vladislavs Volkovs. Etnisko grupu komunikācija publiskajā telpā Latvijā
Jānis Vējš. Analītiskās filozofijas recepcija Latvijā – problēmas un rosinājumi


16.30–17.00 Diskusija


2. daļa. Letonika – vērtību pētījumi: personības


Sekciju vada: Andrejs Balodis
Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga
Norises laiks: 2. novembris


11.00–13.30

Raivis Bičevskis. Kultūra un dzīvība. Osvalda Špenglera un Ludviga Klāgesa filozofijas aktualitāte
Igors Šuvajevs. “Karls Gustavs Johmans un Latvija” vai “Valters Benjamins Rīgā”
Elvīra Šimfa. Martina Heidegera “Melno Burtnīcu” recepcija Latvijā
Uldis Vēgners. Huserla intersubjektivitātes risinājuma kritika: Celms, Jirgens un Hartmanis
Rinalds Zembahs. M. Merlo-Pontī darba latviskojuma problēmas
Andrejs Balodis. Eduarda Veidenbauma darba “Apcerējumi iz mehānikas” kultūrvēsturiskais konteksts
Ģirts Jankovskis. Pauls Šīmanis: Latvijas demokrātijas idejas sākotne kā Eiropas vērtība
Aija Priedīte-Kleinhofa. Feministiskais diskurss Mildas Palevičas rakstos


13.30–14.00 Diskusija

 

RELIĢISKĀ PIEREDZE VĒRTĪBU IZVĒLĒ


Sekciju vada: Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga
Norises laiks: 2. novembris


14.30–16.30

Svetlana Kovaļčuka. Kārsavas batjuška Viktors (Mamontovs): teologs un rakstnieks
Māra Grīnfelde. Tolerances jēdziens Gustava Menšinga reliģijas filozofijā
Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Valdemārs Reiznieks un viņa vīzija par Eiropas nākotnes reliģiju
Inese Runce. Katoļu ģimenes loma reliģiskās identitātes saglabāšanā padomju Latvijā
Nadežda Pazuhina. Strīds par ticību: vecticības apoloģētika Latvijas vecticībnieku diskusijās 20. gs. 20. un 30. gados
Māra Kiope. Vai ir iespējams runāt par misticisma tradīciju Latvijā?


16.30–17.00 Diskusija


DZĪVESSTĀSTI: NO INTERVIJAS LĪDZ TEKSTAM


Sekciju vada: Ieva Garda-Rozenberga
Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Kalpaka bulvāris 4, konferenču zāle otrajā stāvā, Rīga
Norises laiks: 1. novembris


11.00–13.30

Vieda Skultāne. Dzīvesstāstu ētiskais kodols
Kaspars Zellis. No dzīvesstāsta uz vēsturi: Latvijas etnisko grupu piemērs
Ieva Garda-Rozenberga. (No)tvertā pagātne – dzīvesstāsts publikācijā
Maruta Pranka. Individuālais un sociālais dzīvesstāsta intervijā
Dagmāra Beitnere-Le Galla. Altruisms un morālās izvēles jautājumi dzīvesstāstos
Edmunds Šūpulis. Padomju laiks man nerādās kā secīgs stāstījums: atmiņas sociālie rāmji dzīvesstāstu strukturēšanā
 

14.00–17.00

Dace K. Bormane. Vēsture var nebūt, ģeogrāfija ir vienmēr: dzīvesstāsta ģeogrāfiskā vērtībnoteiksme
Aija Priedīte (PhD Emeritus, Stokholmas Universitāte). No “medniekstāstiem” līdz zinātniskam pētījumam
Maija Runce (PhD, Stokholmas Universitāte). Mutvārdu vēstures avoti vēstures pētnieka skatījumā
Ginta Elksne. Dzīvesstāsti dokumentāro liecību kontekstos: gadījumu izpēte
Maija Krūmiņa. “Tulkojot” runāto vārdu rakstītajā:transkribēšanas interpretīvā daba
Baiba Bela. Dzīvesstāstu iespējas nabadzības un sociālās atstumtības izpētē
Māra Zirnīte. Kāda ir laba dzīvesstāsta intervija un kam tā lieti der?

Kongresa norise attēlos:

Filosofijas sekcija, Letonikas 7. kongress, Rīgā, Kalpaka bulv.4

Letonikas kongresa darba grupas - filosofija, reliģijpētniecība, dzīvesstāsti un etniskie jautājumi;

uzstājas Dr. habil. phil. , LU FSI vadošais pētnieks Jānis Vējš, sekciju vada Dr. phil. Igors Gubenko

Par letoniku etnisko jautājumu sakarā uzstājas Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs, LU FSI vadošais pētnieks

 

 

    Aktualizēts: 04.12.2017
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk