Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 03.07.2018 ] - atskaite LZA par letonikas programmas izpildi no 2014-2018

M. Kūle, E. Šūpulis, J. Stauga (LKA) 3.07.2018 LZA atskaites sanāksmē ziņoja par VPP Letonika, 6. projektā padarīto

Rezultatīvie rādītāji VPP Letonika 2014-2017 un 2018. 1. puse, LU FSI, LKA grupa, RTA grupa

SCOPUS, WoS – 21 zinātniskais raksts (plānoti: 8)

+ 3 zinātniski raksti ERIH un indeksētos starptautiskos krājumos

+ 47 oriģināli zinātniski raksti citvalstu zinātniskos izdevumos (plānoti: 9)

Oriģināli zinātniski raksti Latvijas izdevumos – 175 (plānoti: 16)

Recenzētas zinātniskas monogrāfijas – 14 (plānotas: 8)

 • Kursīte Janīna. Latviešu māja. Rīga: Rundas, 2014, 560 lpp.
 • Gavriļins Aleksandrs. Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis. Rīga: FSI, 2015, 354 lpp.
 • Kiope Māra. Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs.  Rīga: FSI, 2015, 521 lpp.
 •  Kūle, Maija. Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne, 2016, 424 lpp.
 • Zariņš, Vilnis. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā. Rīga: FSI, 2016, 265 lpp.
 • Urtāns Juris. Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas.
  Rīga: Nordik, 2015, 95 lpp.
 • Celms Teodors. Subjekts un subjektivācija. Subjektīvās esamības studijas. Zinātniskais redaktors R. Kūlis. T. Celma manuskriptu latviešu valodā tulkojusi E. Šimfa. Rīga: FSI, 2014, 119 lpp.
 • Kursīte J. (sast.) Amor vincit omnia. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos. Monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2017, 351. lpp.
 • Kursīte J. (sast.) Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu. Monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2017, 366.lpp.
 • Monogrāfija Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā. Zinātniskā redaktore V. Skultāne. Rīga: LU FSI, “Dzīvesstāsts”, 2017. 232 lpp.
 • Vējš, J. N. Četras esejas par Berlinu. Rīga: FSI, 2017. 165 lpp.
 • Ковальчук, С. Настоящий изгнанник с собой всё уносит: судьбы ученых-эмигрантов в Латвии 1920-1944 гг. Москва : Новый хронограф, 2017. 432 lpp.
 • Vokovs V. Latvijas etnisko minoritāšu identitātes: starp normatīvismu un plurālismu. Rīga: FSI, 2018. 308 lpp.
 • Urtāns J. Dzīve Dzirkaļu pilskalnā. Rīga: NT Klasika, 2018, 144 lpp.
 • Beitnere la Galla. Saprast un piederēt. Rīga,Madris, 2017.  

Rīgas lekcijas par eiropeiskajām vērtībām

Ābels Ginters. Kas cilvēku padara neatkārtojamu? Sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs R. Kūlis. Rīga: FSI, 2015, 91. lpp. [Sērijā “Filosofijas lekcijas Rīgā”]

Nagl-Docekale Herta. Hēgelis par mīlestību. Sastādītāja M. Kūle.  Rīga: FSI, 2015, 63. lpp.

Šuvajevs Igors. Krievijas homo imperii (ģenealoģiskas piezīmes). Rīga: FSI, 2015, 92. lpp.

Kastijo, Monika. Eiropas apgaismības liktenis. Sastād., zin. red. un tulk. I. Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016, 78. lpp.

Rufinga, Margita. Kants, Šopenhauers un Nīče. Sastād., zin. red. un tulk. I. Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016, 101. lpp.

Funks Rainers. Ēriha Fromma aktualitāte. Sastād. un zinātniskais redaktors I. Šuvajevs. I. Šuvajeva tulkojums un pēcvārds. Rīga: FSI, 2014, 64 lpp.

Šmids Vilhelms. Mīlestība un draudzība: dzīves jēga. Sastād. un zinātniskais redaktors I. Šuvajevs. I. Šuvajeva tulkojums un pēcvārds. Rīga: FSI, 2014, 82 lpp.

Patočka Jans. Kas ir čehi? Tulkojums un pēcvaŗds: I. Šuvajevs. Rīga: LU FSI, 2016.

personības, kas dzimušas Rīgā :   Vējš, J. N. Četras esejas par Berlinu. Rīga: FSI, 2017. 165 lpp.

 

 • LU FSI trīs žurnāli par reliģiskām idejām un vērtībā, etnisko minoritāšu kultūru, vērtībam un problēmām:
  • Reliģiski-filozofiski raksti. Red. Solveiga Krūmiņa – Koņkova.
  • Provoslavije v Baltiji. Red. Aleksandrs Gavriļins
  • Ethnicity. Red. Vladislavs Volkovs.
 • RTA   Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Red. Ilga Šuplinska

Nacionālā mutvārdu vēsture - sasniegts 4500 stāsts

Rezultatīvie rādītāji 6. projektā kopā

 • Zinātniskās konferences: 21
 • Ziņojumi, referāti: 188
 • Referāti Letonikas kongresos: 91
 • Sekcijas Letonikas kongresos: 11
 • Zinātniskie semināri: 30
 • Populārzinātniskas publikācijas: 73
 • Izstādes: 5
 • Uzstāšanās presē, TV, radio u.c.: 112
 • Aizsāvēti promocijas darbi: 8; sagatavošanā: 7
 • Populārzinātniskas lekcijas: 80
 • Sagatavoti un nolasīti lekciju kursi un aplūkotas Letonikas tēmas LU VFF, HZF, LKA, RTA

 

šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk