Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 03.07.2018 ] - Atskaite LZA par Letonikas programmas izpildi no 2014-2018

M. Kūle, E. Šūpulis, J. Stauga (LKA) 3.07.2018 LZA atskaites sanāksmē ziņoja par VPP Letonika, 6. projektā padarīto

Rezultatīvie rādītāji VPP Letonika 2014-2017 un 2018. 1. puse, LU FSI, LKA grupa, RTA grupa

SCOPUS, WoS – 21 zinātniskais raksts (plānoti: 8)

+ 3 zinātniski raksti ERIH un indeksētos starptautiskos krājumos

+ 47 oriģināli zinātniski raksti citvalstu zinātniskos izdevumos (plānoti: 9)

Oriģināli zinātniski raksti Latvijas izdevumos – 175 (plānoti: 16)

Recenzētas zinātniskas monogrāfijas – 14 (plānotas: 8)

 • Kursīte Janīna. Latviešu māja. Rīga: Rundas, 2014, 560 lpp.
 • Gavriļins Aleksandrs. Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis. Rīga: FSI, 2015, 354 lpp.
 • Kiope Māra. Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs.  Rīga: FSI, 2015, 521 lpp.
 •  Kūle, Maija. Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne, 2016, 424 lpp.
 • Zariņš, Vilnis. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā. Rīga: FSI, 2016, 265 lpp.
 • Urtāns Juris. Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas.
  Rīga: Nordik, 2015, 95 lpp.
 • Celms Teodors. Subjekts un subjektivācija. Subjektīvās esamības studijas. Zinātniskais redaktors R. Kūlis. T. Celma manuskriptu latviešu valodā tulkojusi E. Šimfa. Rīga: FSI, 2014, 119 lpp.
 • Kursīte J. (sast.) Amor vincit omnia. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos. Monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2017, 351. lpp.
 • Kursīte J. (sast.) Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu. Monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2017, 366.lpp.
 • Monogrāfija Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā. Zinātniskā redaktore V. Skultāne. Rīga: LU FSI, “Dzīvesstāsts”, 2017. 232 lpp.
 • Vējš, J. N. Četras esejas par Berlinu. Rīga: FSI, 2017. 165 lpp.
 • Ковальчук, С. Настоящий изгнанник с собой всё уносит: судьбы ученых-эмигрантов в Латвии 1920-1944 гг. Москва : Новый хронограф, 2017. 432 lpp.
 • Vokovs V. Latvijas etnisko minoritāšu identitātes: starp normatīvismu un plurālismu. Rīga: FSI, 2018. 308 lpp.
 • Urtāns J. Dzīve Dzirkaļu pilskalnā. Rīga: NT Klasika, 2018, 144 lpp.
 • Beitnere la Galla. Saprast un piederēt. Rīga,Madris, 2017.  

Rīgas lekcijas par eiropeiskajām vērtībām

Ābels Ginters. Kas cilvēku padara neatkārtojamu? Sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs R. Kūlis. Rīga: FSI, 2015, 91. lpp. [Sērijā “Filosofijas lekcijas Rīgā”]

Nagl-Docekale Herta. Hēgelis par mīlestību. Sastādītāja M. Kūle.  Rīga: FSI, 2015, 63. lpp.

Šuvajevs Igors. Krievijas homo imperii (ģenealoģiskas piezīmes). Rīga: FSI, 2015, 92. lpp.

Kastijo, Monika. Eiropas apgaismības liktenis. Sastād., zin. red. un tulk. I. Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016, 78. lpp.

Rufinga, Margita. Kants, Šopenhauers un Nīče. Sastād., zin. red. un tulk. I. Šuvajevs. Rīga: FSI, 2016, 101. lpp.

Funks Rainers. Ēriha Fromma aktualitāte. Sastād. un zinātniskais redaktors I. Šuvajevs. I. Šuvajeva tulkojums un pēcvārds. Rīga: FSI, 2014, 64 lpp.

Šmids Vilhelms. Mīlestība un draudzība: dzīves jēga. Sastād. un zinātniskais redaktors I. Šuvajevs. I. Šuvajeva tulkojums un pēcvārds. Rīga: FSI, 2014, 82 lpp.

Patočka Jans. Kas ir čehi? Tulkojums un pēcvaŗds: I. Šuvajevs. Rīga: LU FSI, 2016.

personības, kas dzimušas Rīgā :   Vējš, J. N. Četras esejas par Berlinu. Rīga: FSI, 2017. 165 lpp.

 

 • LU FSI trīs žurnāli par reliģiskām idejām un vērtībā, etnisko minoritāšu kultūru, vērtībam un problēmām:
  • Reliģiski-filozofiski raksti. Red. Solveiga Krūmiņa – Koņkova.
  • Provoslavije v Baltiji. Red. Aleksandrs Gavriļins
  • Ethnicity. Red. Vladislavs Volkovs.
 • RTA   Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Red. Ilga Šuplinska

Nacionālā mutvārdu vēsture - sasniegts 4500 stāsts

Rezultatīvie rādītāji 6. projektā kopā

 • Zinātniskās konferences: 21
 • Ziņojumi, referāti: 188
 • Referāti Letonikas kongresos: 91
 • Sekcijas Letonikas kongresos: 11
 • Zinātniskie semināri: 30
 • Populārzinātniskas publikācijas: 73
 • Izstādes: 5
 • Uzstāšanās presē, TV, radio u.c.: 112
 • Aizsāvēti promocijas darbi: 8; sagatavošanā: 7
 • Populārzinātniskas lekcijas: 80
 • Sagatavoti un nolasīti lekciju kursi un aplūkotas Letonikas tēmas LU VFF, HZF, LKA, RTA

 

 

    Aktualizēts: 08.10.2018
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk