Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes

[ 22.11.2002 ] - Konference "Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti"

LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts aicina pieteikties dalībai starptautiskā zinātniskā konferencē "Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti", kura norisināsies 2018. gada 22.–24. novembrī Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts rīko starptautisku zinātnisku konferenci, atzīmējot literātes, filozofes, publiskās intelektuāles un politiskās aktīvistes Simonas de Bovuāras (1908–1986) 110. jubileju. Šāds Bovuāras piemiņai veltīts zinātnisks pasākums Latvijā notiek otro reizi – 2008. gadā norisinājās konference "Simonai de Bovuārai 100. Sieviete un gadsimts", kura pulcēja dažādu nozaru speciālistus un interesentus.

Atspoguļojot Simonas de Bovuāras personības, rakstniecības un politiskās darbības daudzpusīgumu, arī viņas mantojuma pētniecība mūsdienās pārsniedz šauri disciplinārus dalījumus starp filozofiju, literatūrzinātni, feministiskajām un dzimtes teorijām, kultūras studijām, vēsturi, biogrāfisko pētniecību u.c. nozarēm. Uz daudznozīmību vedina arī Simonas de Bovuāras pašas izteikumi: viņa nav feministe, viņa nav filozofe. Šodien, gandrīz septiņdesmit gadus pēc "Otrā dzimuma" izdošanas, vairs nav šaubu par Bovuāras ieguldījumu feministiskās teoretizēšanas un politikas attīstībā. Par rakstnieces reputāciju liecina arī fakts, ka šogad izdevniecība "Gallimard" iekļāvusi Bovuāras autobiogrāfiskos darbus prestižajā Bibliothèque de la Pléiade grāmatu sērijā. Filozofiskā pētniecība joprojām piedzīvo "Bovuāras renesansi" un, kaut salīdzinoši nesen, ir nostiprinājusi viņas vietu arī šīs disciplīnas vēsturē.

Konferences "Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti" (On the Threshold: Ambiguities, Differences, Intersections in Simone de Beauvoir's Oeuvre) rīkotāji aicina dažādu specialitāšu pētniekus uz sadarbību, reflektējot par būtiskajiem un daudzšķautņainajiem jautājumiem, kurus uzdevusi viņas radošā un politiskā dzīve.

Tēmu piedāvājums, kuru dalībniekiem iespējams papildināt:

  • "Nefilozofe" Simona de Bovuāra: pārdefinējot tradīciju.
  • Starpdisciplinārie lasījumi: viņpus piederību robežām.
  • Simona de Bovuāra un rakstniecība: valoda, atšķirība, savstarpējība.
  • Aicinājums citiem: solidaritātes ētika un politika.
  • Atsevināšanas un citādošanas pieredzes: vecuma, spējas, dzimtes, seksualitātes, etnicitātes u.c. atšķirīgās balsis.
  • Brīvības daudznozīmības: līdzvainīguma, rīcībspējas un atbildības problēmas.
  • Dzimums, dzimte, patība: pārvarot dabas un sabiedrības divdalījumu.
  • Ķermeņa tapšana: bērnība, jaunība, spēku pilnbrieds, vecums.
  • Uz vecuma sliekšņa: spogulis, laiciskums, ķermeniskums.

Konferences valodas: angļu un latviešu. Konferences dalības maksa: 30 EUR. (Studentiem dalība bez maksas.)

Pieteikumus latviešu vai angļu valodā sūtīt līdz 3. septembrim uz adresi beauvoir2018riga@gmail.com. Pieteikumam jāsatur: tēžu kopsavilkums (ar referāta nosaukumu un kopsavilkumu apjomā līdz 300 vārdiem) un pavadvēstule (ar referāta nosaukumu, autora vārdu un uzvārdu, pārstāvēto institūciju un informāciju saziņai). Uzstāšanās laiks: 20 minūtes (+ 10 minūtes diskusijai).

Apstiprināto pieteikumu autori lūgti iesniegt referātus pilnā apjomā (līdz 3000 vārdiem) līdz 17. novembrim. Referātus plānots apkopot un publicēt rakstu krājumā pēc konferences beigām.

Studenti aicināti iesniegt pieteikumus konferences Studentu sekcijai. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3. septembris. Pieteikuma apstiprinājums: 17. septembris. Referāta iesniegšanas termiņš: 2018. gada 17. novembris.

Reģistrēšanās konferencei un dalības maksas pārskaitījums jāveic līdz 1. oktobrim.

Konferences rīkotājkomiteja: Dr. habil. phil. Māra Rubene, Mg. phil. Ilze Andresone, Mg. phil. Ginta Vēja, Mg. phil. Reinis Vilciņš.

šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk