Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
LU FSI telpās Kalpaka bulv. 4., notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ziņas izvērsumā.
LU FSI 2015. gada 23. aprīlī plkst. 16.00 ielūdz uz zinātnisko konferenci “Pareizticība Latvijā: biogrāfija Baznīcas vēstures apvārsnī” un A. Gavriļina grāmatas “Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis” prezentāciju LU Bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4., 1. stāva zālē
15.-17.aprīlī Rīgā un Jūrmalā notikusi starptautiska konference "Aspazijai 150. Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās", kurā piedalījās arī FSI pārstāvji.
Piektdien, 10.aprīlī notika LU FSI zinātniskais seminārs un filozofa Igora Šuvajeva grāmatas prezentācija. Aicinām gūt vizuālu ieskatu pasākuma norisē!
LZA Teodora Celma vārdbalvu 09.04.2015 piešķir LU FSI pētniekam Dr. phil. Uldim Vēgneram par nozīmīgu ieguldījumu Celma filosofiskā mantojuma pētniecībā. Apsveicam!
08.04.2015 Izglītības un zinātnes ministrijā notika informatīva sapulce par Valsts pētījumu programmu realizāciju 2015.g un turpmāk. Informācija par tikšanās aktualitātēm ziņas izvērsumā.
2015. gada 10. aprīlī, plkst. 14.00, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra 1. stāva zālē, Kalpaka bulvārī 4., notiks LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā konference un FSI pētnieka, filozofa Igora Šuvajeva grāmatas “Krievijas homo imperii” prezentācija. Interesenti ir aicināti iepazīties arī ar LU Bibliotēkas sagatavotu izstādi “Impēriskais cilvēks”.
10. aprīlī plkst. 14:00 gaidāms seminārs „Mazākumtautību folkloras kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē”, kas notiks Gaismas pils 11. stāvā (LNB, Mūkusalas ielā 3).
No 19.-21.martam Liepājā norisinājās konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", kurā VPP "Letonika" proejkta ietvaros ar referātu par Robertu Mūku uzstājās FSI pētniece, Dr.phil. Velga Vēvere.
Aktualitātes par Valsts pētījumu programmu "Letonika" turpmāk būs pieejamas arī projekta mājaslapā www.letonikavpp.lv
Vakar notika Letonikas vadības grupas tikšanās, kurā tika apspriesti stratēģijas un atskaišu jautājumi. Sanāksmē piedalījās arī I. Paredne, LR Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) pārstāve.
LU FSI pētnieciskā projekta «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» ietvaros veiktās ārzemēs dzīvojošo latviešu aptaujas rezultāti, kuri medijiem tika prezentēti šī gada 26. janvārī, tiek integrēti reklāmas kampaņā! Vizuāls apliecinājums ziņas izvērsumā..
Vēstures prof. Pētera Krupņikova 95. jubilejai veltītā pasākumā uzstājas viena no grāmatas "Dialogā ar vēsturi. Pētera Krupņikova dzīvesstāsts" veidotājām, LU FSI pētniece Dagmāra Beitnere. Pasākums norit Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā. Vēstures profesors Pēteris Krupņikovs (19.03.1920. Florence – 20.02.2009. Rīga) nodēvēts par Latvijas vēstures zinātnes sūtni pasaulē, sniedzis ievērojamu ieguldījumu Latvijas vēstures nozarē un ir labi pazīstams Latvijas intelektuāļu aprindās.
Publikācijā apkopota analīze, kas aptver studentu sociālo un dzīves kvalitātes aspektu izvērtējumu 30 Eiropas valstīs. Latvijā EUROSTUDENT aktivitāšu īstenošanu jau trešo reizi nodrošināja FSI pieredzējušo sociologu grupa Dr. sc. soc. I. Koroļevas vadībā, tajā skaitā pētnieki I. Trapenciere un A. Aleksandrovs. Analītiskā pārskata fokusā ir tādas tēmas kā augstākās izglītības pieejamība, studentu raksturojums un studiju apstākļu salīdzinājums. EUROSTUDENT pētījums ir Boloņas procesa sociālās dimensijas monitoringa sastāvdaļa.
2015. gada 26. un 27.februārī LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki Velga Vēvere, Dace Bormane, Elvīra Šimfa un Igors Gubenko piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē...
Grāmata tapusi balstoties uz LU FSI vadošās pētnieces Dagmāras Beitneres audiointervijām. Pasākums ir veltīts vēstures prof. Pētera Krupņikova 95. jubilejai un notiks 19.martā plkst. 15.00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.
Piektdien LUB zālē norisinājās Institūta organizētais zinātniskais seminārs “Kultūra, fenomenoloģija, psihoanalīze, - Ē. Fromma ideju nozīme” un grāmatas “Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija” atvēršanas svētki...
2015. gada 27. februārī, plkst. 14.00, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra 1. stāva zālē, notiks zinātnisks seminārs “Kultūra, fenomenoloģija, psihoanalīze, - Ē. Fromma ideju nozīme” un grāmatas “Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija” atvēršanas svētki. Pasākuma programma ir atrodama ziņas izvērsumā.
Nozīmīgā balva piešķirta Intai Mieriņai par ievērojamiem sasniegumiem zinātniskajā darbā: inovatīva migrācijas izpētes projekta «Latvijas emigrantu kopienas» veiksmīgu vadīšanu, kā arī aktīvu darbu pie starptautiskajām publikācijām. Apsveicam!
2015. gada 4. februārī, pl. 12.00 LU FSI telpās notiks Dr.phil., LU FSI vadošās pētnieces, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētās profesores Velgas Vēveres akadēmiskā lekcija "Sērens Kirkegors un filosofijas kā metodes kritika", pretendējot uz profesora akadēmisko amatu EKA.
26. janvārī medijiem tiks prezentēti Latvijas vēsturē lielākās ārzemēs dzīvojošo latviešu aptaujas rezultāti. Aptaujā kopumā piedalījās 14 068 respondenti no 118 valstīm.
Trešdienā, 28. janvārī, plkst. 13.00, Kalpaka bulvārī 4., 322. telpā
2014. gada 24 un 25. novembrī Rīgā notika 9. Starptautiskā konference “Ebreji mainīgajā pasaulē”, kas veltīta Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai. Piedāvājam videoierakstu ar FSI vadošā pētnieka dr.hist. Leo Dribina uzstāšanos.
Institūta pirmie svētki jaunajās telpās Kalpaka bulvārī 4. tika sagaidīti eksotiskā noskaņā...
[ 30.12.2014 ] - Ziemassvētku eglīte LU FSI
Atzīmējot svētkus, 19. decembra pēcpusdienā LU FSI norisinājās ikgadējis Ziemassvētku eglītes pasākums, kurā tika pārrunāts 2014. gadā paveiktais, apspriesti plāni nākošajam gadam un svētku noskaņā baudīts muzikāls priekšnesums. Aicinām visus interesentus gūt vizuālu atskatu uz aizvadīto vakaru. Paldies tiem, kuri atnāca un priecīgus svētkus visiem!
2014. gada 11. novembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets LU FSI direktorei, akadēmiķei, prof. Maijai Kūlei piešķīra Goda diplomu par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas - letonikas - attīstībā un nacionālās identitātes stiprināšanā, sagatavojot un izdodot četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija"
Piektdien LU FSI pirmssvētku noskaņās norisinājās zinātnisks pasākums, kurā priecājāmies uzņemt augsti godājamus viesus un iesaistīties diskusijās par nozīmīgiem reliģiskiem un filosofiskiem jautājumiem. Pasākums norisinājās visas dienas garumā, - aicinām gūt ieskatu pasākuma norisē.
LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki apspriež LNB aktualitātes un Letonikas krājumus
Šodien Zinātņu Akadēmijas Senāta zālē norisinās zinātniska konference, kurā uzstājas FSI pētnieki L.Dribins, G. Jankovskis, A. Hiršs, M. Kūlis, M. Kūle, S. Kovaļčuka. Fotoreportāža, kā arī konferences programma, ir aplūkojamas šajā ziņā.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku, nākošceturtdien, 12.decembrī, plkst., 12.00, ielūdz uz zinātnisku konferenci „Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un Eiropas Padomē - filosofiskie secinājumi Latvijai”. Konferenci atklās LU prorektors I. Muižnieks, Rīgas arhibīskaps - metropolīts Z. Stankevičs, LU FSI direktore M. Kūle. Detalizēta pasākuma programma atrodama ziņas izvērsumā.
Šonedēļ LU FSI norisinājās filosofu lokā plaši pazīstamai filosofei L.Čuhinai veltīts zinātnisks pasākums, kura ietvaros norisinājās arī grāmatas prezentācija. Ieskatu pasākuma norisē aicinām iegūt caur iemūžinātiem fotomirkļiem!
Trešdien, 3.decembrī, plkst., 16.00, Kalpaka bulvārī 4, notiks zinātnisks pasākums "Kultūras un filosofisko ideju migrācija: Polija-Lietuva-Vācija-Krievija-Latvija". Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu.
Esat gaidīti 2014. gada 8. decembrī, LZA Augstceltnes Senāta zālē, 2. stāvā, kur konferencē piedalīsies vairāki LU FSI zinātnieki. Ar detalizētu programmu aicinām iepazīties šīs ziņas izvērsumā!
Sestdien, 22.novembrī, plkst. 12.00 LU FSI telpās, Kalpaka bulvārī 4. notiks Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību var iepazīties ziņas izvērsumā.
Sakarā ar akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" angļu un krievu izdevuma sagatavošanu, 2014.gada 14.novembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās konference "Kas latviešiem stāstāms citām tautām par sevi, savu valodu, kultūru un vēsturi". Ar pasākuma programmu un fotoatskatu var iepazīties ziņas izvērsumā.
No šī gada 1.- 3.oktobrim Milānā notika Katoliskās Svētās sirds universitātes Filozofijas departamenta un Pasaules fenomenoloģijas institūta (ASV) rīkotais kongress par tēmu „ Eco-phenomenology. Life, Human Life, Post-Human Life in the Harmony of Cosmos.”
Šī gada 7.–8. novembrī Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti un Lietuvas – Latvijas jezuītu provinci pirmo reizi Latvijas vēsturē rīkoja vērienīgu zinātnisku konferenci par jezuītu ordeņa kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā, kas bija veltīta jezuītu ordeņa darbības atjaunošanas 200. gada dienai. Šogad visā pasaulē, akadēmiskajās un paša jezuītu jeb Jēzus sadraudzības ordeņa aprindās, prestižākajās pasaules universitātes un zinātniskajos pētījumu centros šī gadadiena tiek vērienīgi atzīmēta.
LU FSI sadarbībā ar Venēcijas Ca' Foscari universitāti rīko zinātnisku semināru "Venēcija-Rīga: Filosofiskās aktualitātes. Kā interpretēt Meistaru Filosofijā?", kas norisināsies Venēcijā, 12.novembrī. Esat aicināti iepazīties ar semināra programmu!
Jau vairāku gadu garumā LU FSI izdod reliģipētniecības tematikai veltītu žurnālu "Reliģiski-filozofiski raksti". Žurnāls tiek publicēts regulāri, Institūta vadošās pētnieces Solveigas Krūmiņas-Koņkovas vadībā. Aicinām interesentus iepazīties ar 2012.gada numura saturu!

< 1 2 3 45 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk