Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
24. oktobrī pie Latvijas mutvārdu vēsturniekiem viesojās pētnieki no Indiānas Universitātes, ASV. Kopīgajā seminārā tika pārrunāts, kā veidot publikācijas starptautiskajiem žurnāliem. Aicinām iepazīties ar pasākuma fotoatskatu!
No augusta sākuma līdz oktobra vidum, nedaudz vairāk nekā divu mēnešu laikā LU Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieku veiktajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 10 000 ārvalstīs dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo: 8500 aizpildīja anketu pilnībā un vairāk kā 5000 – daļēji.
Nākošnedēļ, 5.novembrī, plkst. 13:00, LU FSI telpās Kalpaka bulvārī 4, notiks Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību var iepazīties ziņas izvērsumā.
LU FSI reliģijpētnieki sadarbībā ar LU VFF un Lietuvas - Latvijas jezuītu provinci, organizē zinātnisku konferenci, kurā tiks aktualizēts jautājums par jezuītu kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā. Pasākums ir veltīts jezuītu ordeņa darbības atjaunošanas 200. gadadienai. Konferences programma ir atrodama ziņas pielikumā.
Atgādinām, ka oktobrī LU Senātā tika pieņemts Lēmums Nr. 115, kas noteica grozījumus LU FSI nolikumā. Saskaņā ar grozījumu, LU FSI juridiskā adrese ir Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.
Šonedēļ norisinājās FSI sadarbībā ar Frīdriha Eberts Fondu rīkotā starptautiskā konference, kuru atklāja LU FSI direktore, profesore Maija Kūle. Konferencē ar runu piedalījās arī FSI pētnieks Vladislavs Volkovs. Ieskatu konferences programmā un norisē var iegūt ziņas izvērsumā.
21. oktobrī tika atbalstīta Latvijas dalība Eiropas pētniecības infrastruktūras Eiropas Sociālā pētījuma 2014. un 2015. gada posmā, tā nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) izpildes rādītāju izvērtēšanai. Latvijā Eiropas Sociālo pētījumu divas reizes – 2007. un 2009. gadā – īstenoja LUFSI sociologi, iegūstot tiesības veikt visus šī augstākās raudzes pētījuma posmus.
Augustā uzsāktajā ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu aptauja ir guvusi lielu atsaucību, un tajā ir paguvuši piedalīties jau 6000 cilvēku no visas pasaules. Lai dotu iespēju piedalīties arī tiem, kas vasaras mēnešos bija atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nespēja atrast laiku aptaujai, ir nolemts pagarināt aptaujas termiņu līdz 15. oktobrim.
ESF projekta pētnieki apkopojuši un aicina iepazīties ar informāciju par respondentu aktivitāti.
2014.gada 5.septembrī, Kalpaka bulv. 4, 322.ist. plkst. 15.00 notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību varat iepazīties ziņojuma izvērsumā.
LU FSI zinātniskais seminārs LZP projekta ietvaros
Zinātnieku sanākšanas ir regulārs un nepieciešams notikums zinātniskājā vidē, kad tiek rosināta zinātnieku savstarpējā sadarbība, apspriestas aktuālas norises pasaulē un Latvijā. Šodienas sēdē LU FSI pārstāvēja Institūta direktore, profesore Maija Kūle un LU FSI vadošais pētnieks, LU profesors Igors Šuvajevs.
FSI sadarbībā ar Frīdriha Eberts Fonds rīko starptautisku zinātnisku konferenci "The collective identities of ethnic minorities in the national states of Eastern and Central Europe after 1991". Konference norisināsies Rīgā, 29.-30. oktobrī. Konferences programma vēl tiks precizēta, taču preliminārs laika plānojums un kontaktinformācija ir atrodami šīs ziņas izvērsumā.
29.augustā Rīgas krematorijā notika atvadas no mūsu kolēģes un LU pasniedzējas, profesores Elgas Freibergas. Pieminot profesori gaišās atmiņās, līdzjūtības vārdus saņēmām arī no kolēģiem Itālijā. Elgas mūžīgai piemiņai publicējam Pasaules fenomenoloģijas institūta viceprezidentes Danielas Verduči nekrologu.
Mīļie draugi, ar skumju sirdi ziņojam Jums, ka 24. augustā mūžībā aizgājusi mūsu ilggadējā kolēģe un pasniedzēja, profesore Elga Freiberga.
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk īstenot lielāko ārzemēs dzīvojošo latviešu aptauju. Tās mērķis ir iegūt daudzpusīgu informāciju gan par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan par latviešu diasporu kopumā.
Daudzi Latvijā runā par latviešiem ārzemēs – gan par tiem, kas aizbraukuši tikai pirms dažiem gadiem, gan tiem, kas ārpus Latvijas dzīvo jau sen. Mūsu tautiešu skaits ārzemēs aug, taču, – kāda ir patiesā dzīve ārpus Latvijas?
Vēstures un filozofijas fakultāte šogad rīko absolventu salidojumu, kuram pieteikties var elektroniski. Pieteikšanās saite atrodama ziņas izvērsumā.
LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, otrdien, 17. jūnijā, plkst.: 14:00 322. telpā, norisināsies zinātnisks seminārs "Dzīves fenomenoloģija Pasaules fenomenoloģijas institūta kongresos, Analecta Huserliana un fenomenoloģiskie pētījumi Latvijā". Seminārs būs veltīts ilggadējas kolēģes, filozofes A.T. Timeņeckas piemiņai.
Jūnija sākumā pētnieces Evija Kļave un Inese Šūpule ir piedalījušās starptautiskajā konferencē «Changing population: migration, reproduction and identity», kurā nolasīja referātu «Emigration and return migration discourses in Latvia: argumentation in public policy documents vs. individual perspective of re-emigrants». Mēneša otrajā pusē pētnieces nolasīs referātu «The European dimension of Latvian return migrants’ national identity (trans)formation» starptautiskā konferencē «Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers».
Šo piektdien, 6.jūnijā, plkst. 14.00, 322. telpā notiks zinātniski-analītiska žurnāla "Pravoslavie v Baltii" 2014. gada numura prezentācija
2014.gada 22. maijā Valsts emeritēto zinātnieku padome piešķīrusi Institūta darbiniekam, zinātniekam, profesoram Dr.hist. Leo Dribinam Valsts emeritēta zinātnieka statusu. Sveicam un priecājamies par kolēģa darba augsto novērtējumu!
2014. gada 3. jūnijā, Kalpaka bulvārī 4, LU Bibliotēkas telpās 1. stāvā, norisināsies LU FSI reliģijpētniecības grupas konference par Kristīgās Baznīcas pētīšanas aspektiem 80.-90. gados.
Ceturtdien, 29. maijā plkst. 12.00 Kalpaka bulvārī 4, LU Bibliotēkas telpās, otrajā stāvā, tiks atvērtas divas Johanam Georgam Hāmanim (1730-1788) veltītas grāmatas, kuru autors un sastādītājs ir LU VFF docents, FSI vadošais pētnieks Raivis Bičevskis.
Sestdien, 17.maijā, Filozofijas un socioloģijas institūta dzīvesstāstu pētnieku grupa piedāvās iespēju ikvienam interesentam noskatīties kādu no videomateriāliem, kuros dažādu cilvēku dzīvesstāstos, atmiņās, vēstulēs, dienasgrāmatās un atmiņu pierakstos, ir iespēja atklāt mūsu vēstures un kultūras daudzveidību un tās interpretācijas personisko dimensiju.
LU FSI organizē Kirkegoriskos lasījumus - 2014.gada 21. maijā plkst.16:00, Kalpaka b.4, 322. audit.
Zinātniskās padomes sēdes darba kārtībā vēlēšanas akadēmiskajos amatos
28.aprīlī LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrā norisinājusies diskusija, kurā tika aplūkots jautājums par zināšanām, principiem un praksēm lietojot uzticētos dzīvesstātus. Sarunā piedalījās Māra Zirnīte, Ieva Garda-Rozenberga, Edmunds Šūpulis, Dace K. Bormane, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Maruta Pranka, Maija Krūmiņa, Inta Rozenvalde u.c. Ieskatu diskusijas norisē piedāvājam gūt fotoattēlos!
25.aprīlī norisinājās filozofa Imanuela Kanta jubilejai veltīts pasākums - zinātnisks vakars, ar nosaukumu "Kanta aktualitāte". Foto ieskatu pasākuma norisē var gūt ziņas izvērsumā!
Lekcija notiek LU, ceturtdien, 8. maijā, Aspāzijas bulv.4, 506. auditorijā, 18.15
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi un Latvijas Vecticībnieku biedrību, 28.aprīlī LU Mazajā aulā organizēja konferenci, kas veltīta vienam no Institūta centrālajiem pētījumu laukiem - vecticībniekiem Latvijā. Ieskatu pasākuma norisē piedāvājam gūt fotoreportāžā!
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti aicina visus interesentus uz Prof. Ištvana Povedaka (kultūras un reliģijas antropologs) atklāto semināru „Kur ir palikuši visi varoņi?”. Seminārs notiks 6.maijā, plkst. 18.15, Raiņa bulvārī 19, 161.telpā.
Forums notika Bierūtā, Libānā no 23. līdz 26. aprīlim. ESF projekta pētnieces prezentēja referātu «Youth Identities and Emigration Plans: Latvian Case».
Muzejs "Ebreji Latvijā" sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību aicina uz lekciju: Dr. Tamāšs Kovāčs "Holokausts Ungārijā: pēc 70 gadiem". Lekcija notiks angļu valodā, 29. aprīlī plkst. 17.30 muzejā "Ebreji Latvijā", Skolas ielā 6, Rīgā.
Lekcijā tiks apskatītas dažas Holokausta Ungārijā specifiskās iezīmes, it īpaši to traktējumi mūsdienās. Īpaša uzmanība tiks veltīta Holokaustam Ungārijas sabiedriskajā diskursā un kolektīvajā atmiņā, kā arī ar to saistītām pēdējo gadu publiskajām diskusijām un konfliktiem.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi un Latvijas Vecticībnieku biedrību, 28.04.2014, plkst. 14.00, LU Mazajā aulā organizē konferenci, kas veltīta vienam no Institūta centrālajiem pētījumu laukiem - vecticībniekiem Latvijā. Šajā konferencē tiks aplūkots jautājums par vecticībnieku kultūras pētījumu problēmām un perspektīvām. Dažādus skatījumus piedāvās gan Institūta pētnieki, filozofi, reliģijpētnieki, gan arī pārstāvji no citām jomām un Latvijas vecticībnieku draudzēm. Detalizēta pasākuma programma un referātu tēmas ir atrodami šīs ziņas izvērsumā.
Tiks apspriests LU FSI reformu plāns, VPP izpildes rezultāti, VPP Letonika jaunais pieteikums, grāmatu rekomendācijas publikācijai
Seminārs notiek Rīgā, Kalpaka bulv.4, 322. istabā
2014. gada 24. aprīlī notiks referātu lasījumi, gaidot grāmatu "Savs vārds" un "Ziemeļu mags" atvēršanu maijā. Silti gaidīti visi interesenti! Pasākuma programma ir apskatāma ziņas izvērsumā.
28.aprīlī visi VPP "Nacionālā identitāte" pētnieki, LV universitāšu un augstskolu studenti, humanitāro un sociālo fakultāšu mācībspēki, mediju pārstāvji tiek aicināti uz LZA Senāta zāli dalīties pārdomās par nacionālās identitātes pētījumu rezultātiem un to nozīmību ideoloģiski informatīvās konfrontācijas apstākļos mūsdienu pasaulē. Plašāka semināra programma ziņas izvērsumā.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju, 25.aprīlī rīko vācu filozofa Imanuela Kanta jubilejai veltīto pasākumu - zinātnisko vakaru, ar nosaukumu "Kanta aktualitāte". Pasākumā piedalīsies augsti godājami viesi no Vācijas: pasaulē plaši pazīstamais prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otfrīds Hefe (Otfried Höffe) un Johanesa Gūtenberga Universitātes Maincā Dr. Margita Rufinga (Margit Ruffing). Viesi savas akadēmiskās intereses galvenokārt attīsta tieši I.Kanta pētniecības jomā, un savstarpējā sadarbība tiek stiprināta jau ilgākā laika posmā, kad Institūtam ir bijis gods izdot gan profesora O.Hefes, gan M.Rufingas grāmatas latviešu valodā. Jāatceras arī I.Kanta īpašā piederība Rīgas pilsētai, kas šķiet papildus iemesls, kādēļ filozofa godināšana nu jau kļuvusi par tradīciju.
Pasākuma programma un detalizētāks apraksts atrodami šīs ziņas izvērsumā.

< 1 2 3 4 56 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk