Aktualitātes
Sākumlapa >> Aktualitātes
Ceturtdien, 29. maijā plkst. 12.00 Kalpaka bulvārī 4, LU Bibliotēkas telpās, otrajā stāvā, tiks atvērtas divas Johanam Georgam Hāmanim (1730-1788) veltītas grāmatas, kuru autors un sastādītājs ir LU VFF docents, FSI vadošais pētnieks Raivis Bičevskis.
Sestdien, 17.maijā, Filozofijas un socioloģijas institūta dzīvesstāstu pētnieku grupa piedāvās iespēju ikvienam interesentam noskatīties kādu no videomateriāliem, kuros dažādu cilvēku dzīvesstāstos, atmiņās, vēstulēs, dienasgrāmatās un atmiņu pierakstos, ir iespēja atklāt mūsu vēstures un kultūras daudzveidību un tās interpretācijas personisko dimensiju.
LU FSI organizē Kirkegoriskos lasījumus - 2014.gada 21. maijā plkst.16:00, Kalpaka b.4, 322. audit.
Zinātniskās padomes sēdes darba kārtībā vēlēšanas akadēmiskajos amatos
28.aprīlī LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrā norisinājusies diskusija, kurā tika aplūkots jautājums par zināšanām, principiem un praksēm lietojot uzticētos dzīvesstātus. Sarunā piedalījās Māra Zirnīte, Ieva Garda-Rozenberga, Edmunds Šūpulis, Dace K. Bormane, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Maruta Pranka, Maija Krūmiņa, Inta Rozenvalde u.c. Ieskatu diskusijas norisē piedāvājam gūt fotoattēlos!
25.aprīlī norisinājās filozofa Imanuela Kanta jubilejai veltīts pasākums - zinātnisks vakars, ar nosaukumu "Kanta aktualitāte". Foto ieskatu pasākuma norisē var gūt ziņas izvērsumā!
Lekcija notiek LU, ceturtdien, 8. maijā, Aspāzijas bulv.4, 506. auditorijā, 18.15
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi un Latvijas Vecticībnieku biedrību, 28.aprīlī LU Mazajā aulā organizēja konferenci, kas veltīta vienam no Institūta centrālajiem pētījumu laukiem - vecticībniekiem Latvijā. Ieskatu pasākuma norisē piedāvājam gūt fotoreportāžā!
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti aicina visus interesentus uz Prof. Ištvana Povedaka (kultūras un reliģijas antropologs) atklāto semināru „Kur ir palikuši visi varoņi?”. Seminārs notiks 6.maijā, plkst. 18.15, Raiņa bulvārī 19, 161.telpā.
Forums notika Bierūtā, Libānā no 23. līdz 26. aprīlim. ESF projekta pētnieces prezentēja referātu «Youth Identities and Emigration Plans: Latvian Case».
Muzejs "Ebreji Latvijā" sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību aicina uz lekciju: Dr. Tamāšs Kovāčs "Holokausts Ungārijā: pēc 70 gadiem". Lekcija notiks angļu valodā, 29. aprīlī plkst. 17.30 muzejā "Ebreji Latvijā", Skolas ielā 6, Rīgā.
Lekcijā tiks apskatītas dažas Holokausta Ungārijā specifiskās iezīmes, it īpaši to traktējumi mūsdienās. Īpaša uzmanība tiks veltīta Holokaustam Ungārijas sabiedriskajā diskursā un kolektīvajā atmiņā, kā arī ar to saistītām pēdējo gadu publiskajām diskusijām un konfliktiem.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi un Latvijas Vecticībnieku biedrību, 28.04.2014, plkst. 14.00, LU Mazajā aulā organizē konferenci, kas veltīta vienam no Institūta centrālajiem pētījumu laukiem - vecticībniekiem Latvijā. Šajā konferencē tiks aplūkots jautājums par vecticībnieku kultūras pētījumu problēmām un perspektīvām. Dažādus skatījumus piedāvās gan Institūta pētnieki, filozofi, reliģijpētnieki, gan arī pārstāvji no citām jomām un Latvijas vecticībnieku draudzēm. Detalizēta pasākuma programma un referātu tēmas ir atrodami šīs ziņas izvērsumā.
Tiks apspriests LU FSI reformu plāns, VPP izpildes rezultāti, VPP Letonika jaunais pieteikums, grāmatu rekomendācijas publikācijai
Seminārs notiek Rīgā, Kalpaka bulv.4, 322. istabā
2014. gada 24. aprīlī notiks referātu lasījumi, gaidot grāmatu "Savs vārds" un "Ziemeļu mags" atvēršanu maijā. Silti gaidīti visi interesenti! Pasākuma programma ir apskatāma ziņas izvērsumā.
28.aprīlī visi VPP "Nacionālā identitāte" pētnieki, LV universitāšu un augstskolu studenti, humanitāro un sociālo fakultāšu mācībspēki, mediju pārstāvji tiek aicināti uz LZA Senāta zāli dalīties pārdomās par nacionālās identitātes pētījumu rezultātiem un to nozīmību ideoloģiski informatīvās konfrontācijas apstākļos mūsdienu pasaulē. Plašāka semināra programma ziņas izvērsumā.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju, 25.aprīlī rīko vācu filozofa Imanuela Kanta jubilejai veltīto pasākumu - zinātnisko vakaru, ar nosaukumu "Kanta aktualitāte". Pasākumā piedalīsies augsti godājami viesi no Vācijas: pasaulē plaši pazīstamais prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otfrīds Hefe (Otfried Höffe) un Johanesa Gūtenberga Universitātes Maincā Dr. Margita Rufinga (Margit Ruffing). Viesi savas akadēmiskās intereses galvenokārt attīsta tieši I.Kanta pētniecības jomā, un savstarpējā sadarbība tiek stiprināta jau ilgākā laika posmā, kad Institūtam ir bijis gods izdot gan profesora O.Hefes, gan M.Rufingas grāmatas latviešu valodā. Jāatceras arī I.Kanta īpašā piederība Rīgas pilsētai, kas šķiet papildus iemesls, kādēļ filozofa godināšana nu jau kļuvusi par tradīciju.
Pasākuma programma un detalizētāks apraksts atrodami šīs ziņas izvērsumā.
Konference, kas notiks 2. aprīlī, turpina 2012. gada nogalē iesākto migrācijas jautājumiem veltītu forumu ciklu. Tās ietvaros paredzēts prezentēt jaunu OECD publikāciju, kā arī piedāvāt diskusiju platformu rīcībpolitikas ekspertiem, lai apkopotu analīzi un jaunus izaicinājumus saistībā ar emigrāciju no Baltijas un Austrumeiropas valstīm. LUFSI projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» pārstāvēs prof. Mihails Hazans un Dr. Mārtiņš Kaprāns.
2014.gada 19.martā plkst.15.00 LU Mazajā aulā notiks Meijera Melera grāmatas „Latvijas Ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas” prezentācija. Šo pasākumu rīko Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Latvijas Universitātes Vēsture un filozofijas fakultāte un Rīgas Ebreju kopienas muzejs „Ebreji Latvijā.”
Valsts nozīmes pētījumu centrā “Latviešu valoda, kultūrvēsturiskais mantojums un radošās tehnoloģijas” 2014.g. 13. martā plkst.15:00, Rīgā, Kalpaka bulv.4, 3. stāvā LU Filozofijas un socioloģijas institūts rīko zinātnisko semināru “Vērtību jautājums LR Satversmes preambulas projektā”, kas veltīts Saeimas iniciatīvai pieņemt Satversmes preambulu.

LU FSI vēstule pieņemta Saeimā
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/20FAC3AECF3858DFC2257C9F0025939E?OpenDocument
Visiem darbiniekiem jāierodas uz LU FSI 12.03.2014. 10:30 uz instrukciju par ugunsdzēsības noteikumiem!
5. martā Dr. Inta Mieriņa, ESF projekta «Latvijas emigrantu kopienas» vadītāja, vadošais pētnieks prof. Mihails Hazans un citi projekta zinātnieki uzsāka dialogu ar valsts pārvaldes pārstāvjiem un Latvijas pašvaldību vadītājiem Ārlietu Ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas organizētajā seminārā «Latvijas pašvaldību sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. Veiksmes stāsti un izaicinājumi». Semināra dalībnieki iepazinās ar izvērstu zinātniskā projekta aktivitāšu prezentāciju un diskusijas gaitā pauda atbalstu pētnieku iecerēm, vienlaikus iezīmējot pašvaldībām svarīgākos ar iedzīvotāju emigrāciju saistītos aspektus.
Sākot ar 2014.gada 1.februāri LU Filozofijas un socioloģijas institūts atrodas Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra ēkā, Kerkoviusa namā. Precīzas Institūta koordinātes un kontaktinformācija atrodamas ziņojuma izvērsumā.
Trešdien, 2014.gada 12.martā, Kalpaka bulv.4, 322.ist. plkst. 12.00 notiks LU FSI Zinātniskās padomes sēde. Ar sēdes darba kārtību varat iepazīties ziņojuma izvērsumā.
Divpusējās sadarbības pētniecības projekta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministriju un vietējās pašvaldības Latvijā un Norvēģijā ar izglītības pārvaldības novērtējumu un vietējo kopienu izglītības vajadzību izpēti iedzīvotāju skaita samazināšanās kontekstā. Sagatavošanās vizīte notika 2014. gada 2.–4. februārī, kad Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Inese Šūpule viesojās Norvēģijas urbāno un reģionālo pētījumu institūtā (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) Oslo.
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultāti ir sācis īstenot apjomīgu pētniecības projektu, kura pamatuzdevumi ir iegūt un analizēt informāciju par Latvijas emigrantiem un izstrādāt instrumentus, kas veicinātu komunikāciju starp emigrantiem un Latvijas darba devējiem, pašvaldībām un valsts institūcijām.

Pētniecības projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un tā īstenošanā ir iesaistīti sociologi, ekonomisti, politologi un komunikācijas pētnieki. Projekta vadītāja Dr. Inta Mieriņa informē, ka pētnieku galvenais uzdevums būs izveidot kvalitatīvu un uzticamu informatīvo bāzi diasporas un reemigrācijas politikas veidotājiem, kas nākotnē palīdzētu pieņemt izsvērtus un iedarbīgus lēmumus, kā arī ļautu novērtēt jau īstenotās rīcībpolitikas efektivitāti. «Projektā fokusējamies uz dažādām rīcībpolitikām — migrācijas uzskaiti, diasporas politiku, reemigrāciju,» stāsta Mieriņa, «tādēļ mēs vēlamies iegūt daudzveidīgu un nepastarpinātu informāciju par emigrantu vajadzībām, cerībām un sadzīvi.» ...
Esat laipni gaidīti grāmatas "Vadlīnijas dzīvesstāstu intervētājiem un atmiņu rakstītājiem" atvēršanas apaļā galda diskusijā. Diskusija notiks 2014. gada 24. februārī no plkst.14.00-16.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra Konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4.
Laika posmā no 2013. gada jūnija līdz 2013. gada novembrim FSI pētnieki Dr. sc. soc Aleksejs Šņitņikovs un Dr. sc. soc. Ieva Kārkliņa sadarbībā ar SIA «Socioloģisko pētījumu institūtu» veica pētījumu «Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā». Pētījuma noslēgumā tika izstrādāti ieteikumi tiesu uzticamības stiprināšanai un tiesu tēla veidošanai Latvijas sabiedrībā.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda – tas, ka pati Tieslietu padome iniciējusi šādu pētījumu un to publisko, liecina, ka tiesu sistēmai rūp savs tēls un sabiedrības attieksme pret to. «Tikai no mums pašiem atkarīgs, vai identificētās problēmas radīs risinājumu, vai spēsim vairot sabiedrības uzticību,» saka Tieslietu padomes priekšsēdētājs, uzsverot, ka Tieslietu padomes rīcībā nodots nopietns, apjomīgs pārdomu materiāls. …
2014.gada 22.janvārī Latvijas Universitātes Mazajā aula notika zinātniskais seminārs “LU dibinātājam, filozofijas un psiholoģijas profesoram Paulam Dālem – 125”.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts aicina apmeklēt mūsdienu vācu domātāja Vilhelma Šmida lekcijas Rīgā. Lekcijas notiks 27.-28.februārī Gētes institūtā un Vēstures un filozofijas fakultātes telpās. Lekcijas ir veltītas draudzības un mīlestības tēmai.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI projekta grupa "Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums") sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti rīko semināru ciklu "Mūsdienu reliģiskās pieredzes fenomeni Ungārijas kultūrtelpā", kurā referēs viesprofesors Ph.D. Ištvans Povedaks.
7. februārī LUFSI socioloģijas nodaļā notiks seminārs par aktuāliem izaicinājumiem empīriskās informācijas iegūšanā elektroniskajā vidē, kuru vadīs Baltkrievijas Valsts Universitātes Sociālās komunikācijas katedras vadītāja Olga Tereščenko.
Atvadīšanās notiek 5. februārī 2014.g. Latviešu biedrības nama Zelta zālē no 12:00-14:00, pavadīšana uz Asaru kapiem 14:00, ceremonija kapos no 15:00, sēru vakariņas Dubultos, pēc 16:00
Zinātniskās padomes sēde:
1. FSI darba plāns 2014. gadam, referē E.Buceniece, M.Kūle, projektu vadītāji.
2. Starptautiskā vērtējuma apspriešana. Referē M.Kūle, A.Aleksandrovs.
3. Eiropas struktūrfondu projekts "VNPC infrastruktūras attīstība", iepirkumu plāns 2014. Referē M.Dundurs, M.Kūlis, M.Zirnīte
4. LU FSI nākotnes stratēģijas izstrāde ārzemju vērtējuma kontekstā. Referē E.Buceniece, I.Koroļeva, M.Kūle
5. I.Mieriņas vadītā ESF projekta realizācijas jautājumi. Referē I.Mieriņa, I.Koroļeva.
6. Grāmatu rekomendēšana publikācijai, ziņo autori un recenzenti.
7. Dažādi
Profesors Jānis Tālivaldis Ozoliņš ir ievēlēts par LU FSI Goda biedru, Institūts atbalstīja viņa ievēlēšanu par LZA ārzemju locekli 2013.g.
par profesiju prestižu vidusskolēnu vērtējumā - divu paaudžu salīdzinājums
Tāpat kā katru gadu, decembra beigās Institūta zinātnieki pulcējas kopsapulcē, lai izvērtētu padarīto un dalītos pārdomās
par nākotni.
Darba kārtībā: LU FSI direktore Maija Kūle. Ziņojums: 2013.g. - mūsu veiksmes gads turpmākai attīstībai
LU FSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ella Buceniece. Padarītais un darāmais.
Pētnieks Edmunds Šūpulis. Vārds visiem monogrāfiju, izdoto žurnālu numuru, rakstu autoriem.
Jau šo ceturtdien, 2013. gada 12. decembrī plkst. 14.00, LZA FSI 506.kabinetā notiks ZP sēde.
2013. gada 22. novembrī Ieva Kārkliņa ir aizstāvējusi promocijas darbu «Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori». Savā darbā autore pievērsusies to faktoru analīzei, kuri palīdzētu Latvijas skolēniem no trūcīgām ģimenēm ar zemiem izglītības sasniegumiem iekļūt sociāli elastīgo skolēnu grupā.
Šo piektdien, 29.novembrī, 19.00, Rīgas Svētā Pētera baznīcā notiks labdarības koncerts, kurā par ziedojumiem aicināts piedalīties ikviens, kuram ir iespēja atbalstīt Timofeju Okuļeviču - mazu zēnu, kurš slimo ar Viljamsa sindromu. Koncerta uzstāsies Aīda Rancāne, Andris Kapusts, Evita Zālīte un citi.

< 1 2 3 4 5 67 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk