Nacionālās identitātes jautājumi un sabiedrības saliedēšana
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte >> Nacionālās identitātes jautājumi un sabiedrības saliedēšana

Latvijas valsts attīstība pēdējos divdesmit gados ir cieši saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumu, līdz ar to priekšplānā izvirzās jautājums par valstsnācijas tapšanu,  pilsoniskās identitātes saistību ar etniskajām identitātēm, par specifisko etnoreliģisko identitāti (vecticība), par dažādām jaunām kolektīvās identitātes formām. Latvijā joprojām pastāv tendences, kuras vērstas uz sabiedrības sašķelšanos un dažādu grupu (etnisko, sociāli ekonomisko) norobežošanos. Sabiedrības integrācijas prettendences neatbilst Latvijas attīstības vajadzībām, pašreizējiem globāliem izaicinājumiem un vājina valsts globālo konkurētspēju.

LU FSI pētnieki, apzinoties sarežģīto ceļu sabiedrības integrācijā, 3. projekta izstrādē paredz akcentēt pilsonisko, atvērto, mainīgo, pāretnisko identitāti un veicināt Latvijas sabiedrības attīstību Eiropas mūsdienu vērtību gaisotnē, priekšplānā liekot demokrātiju, toleranci, cilvēktiesības, citādības atzīšanu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, kas ir būtiskais dzīves kvalitāti veicinošais un visnotaļ nepieciešamais attīstības ceļš. Kā zināms, politizēta etnicitāte, ja tai blakus nav spēcīgas nacionālās identitātes, mūsdienu pasaulē kļūst destruktīva, var veicināt etniskus konfliktus un sociālas sadursmes.
 
Tas, ka Latvijas nacionālās identitātes atjaunotne un ar šo procesu saistītie sociāli politiskie un kultūras dzīves aspekti līdz šim nav pietiekami analizēti, kavē integrācijas uzdevumu īstenošanu, jo nav apzināta nacionālās identitātes kapacitāte. Gan latviešu, gan cittautiešu nacionālajā apziņā joprojām dominē etniskās identitātes faktors. Tāda situācija kavē mūsdienīgas nacionālās valsts nostiprināšanos. Programmas 3. projekta izpildītāji paredz ar humanitāro un sociālo zinātņu metodēm izpētīt Latvijas iedzīvotāju izpratni par laikmetīgo nacionālo identitāti, kas jau izveidojusies un attīstās citās Eiropas Savienības valstīs, apvieno nacionālo un eiropeisko identitāti. Tā krasi atšķiras no tās nacionālās identitātes veidola, kas radās pirms Otrā pasaules kara, ko ietekmēja totalitārās un autoritārās varas. Šādi pētījumi sekmēs Latvijā notiekošo ekonomisko, sociālo un kultūras procesu izpratni. Projekta izstrādi virza nostādne, ka starpetniskās attiecības ir jāpakļauj valsts pilsoņu kopuma demokrātiski motivētām nacionālām kopinteresēm, kuru izpratne veidojas saistībā ar nacionālās identitātes izpratni. To var nodrošināt tikai nacionāla identifikācija ar savu valsti, tās konstitucionālo demokrātisko iekārtu.
 
LU FSI zinātniskais seminārs “Nacionālā identitāte un sabiedrības integrācija”

 

Ievietots: 11.04.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk