Nacionālās identitātes jautājumi un sabiedrības saliedēšana
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte >> Nacionālās identitātes jautājumi un sabiedrības saliedēšana

Saliedētības koncepcijas

LU FSI Zinātniskās padomes sēdē 27. februārī 2012.g. LZA Senāta zālē ar priekšlasījumu par Latvijas sabiedrības saliedēšanu un jaunākajiem zinātniskajiem darbiem par Vācijas vēsturi, Vācijas pieredzi u.c. uzstājas vēstures habilitētais doktors, FSI vadošais pētnieks Leo Dribins. Lūgti visi interesenti.

Leo Dribina atziņas tiks publicētas Latvijas Vēstures institūta žurnālā 2012.g. 2. kvartālā, sekojiet šim izdevumam!

Ievietots: 29.02.2012