Publications
Home page >> Publications

Institūta zinātnieki sagatavo un publicē monogrāfijas, rakstu krājumus, tulkojumus, socioloģisko pētījumu atskaites un pārskatus. Daudzas grāmatas ir piedzīvojušas vairākkārtīgus izdevumus, lasītāju mīlestību un pateicību. Grāmatu uzdevums ir veidot filozofiskās un socioloģiskās domas vidi Latvijā un gaidīt savu lasītāju.

Šajā lapā ir dots pārskats par no 1990. g. publicētajām grāmatām - gan tām, kuras ir izdotas Filozofijas un socioloģijas institūtā, gan tām, kuras ir izdotas ar citu izdevniecību starpniecību, bet tās rakstījuši vai tulkojuši ir institūta zinātnieki. 

Added: 24.01.2013
This site uses Google Analytics cookies for visiting statistics. The site does not collect visitor data. You can disable cookies in your browser settings. More info