Projekti
Sākumlapa >> Projekti

Latvijas Zinātnes padomes granti 

Valsts pētījumu programma «Nacionālā identitāte»

 

Norvēģijas finanšu instruments

Projekts «Rural Depopulation and the Governance of Education. Comparative Study of Latvia and Norway» (Nr. NFI/R/2014/014)

 

Eiropas Sociālais fonds

1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei» (2. kārta) – Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība» – Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūras attīstība

2.1.1.2 aktivitāte «Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās» – Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana

 

Starptautiskie pētnieciskie projekti

EUROSTUDENT logoEUROSTUDENT — Social and Economic Conditions of Student Life in Europe

 

Akadēmiskais tīkls uz zinātni balstītai profilaksei (Science for Prevention Academic Network)

 

 

 

Ievietots: 24.01.2014     Aktualizēts: 28.02.2017