ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai
Sākumlapa >> Projekti >> ERAF Atbalsts starptautiskai sadarbībai

2010. g. 8. oktobrī parakstīta un stājusies spēkā Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana”.

 Tā ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

N.pk.

Aktivitāte

Laiks

Vadītājs

1.

Starptautiskās konferences „Globalizācija un lokalizācija: reliģiskās konvertācijas teorija, problēmas un prakses Eiropā” rīkošana un norise.

2010.09.–2011.02.

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

2.

Starptautiskās konferences „Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā” rīkošana un norise.

2011.04.–2011.09.

Dr. phil. Jānis Broks

3.

Starptautiskās konferences „Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību” rīkošana un norise.

2011.09.–2012.02.

Dr. sc. soc. Baiba Bela

4.

Starptautiskās konferences „Jaunieši Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski” rīkošana un norise.

2011.12.–2012.05.

Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva

5.

Starptautiskās konferences „Kā mēs varam būt kopā? (Sociālā fenomenoloģija par kopību veidošanu)” rīkošana un norise.

2012.06.–2012.11.

Dr. phil. Velga Vēvere

6.

Starptautiskās konferences „Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” rīkošana un norise.

userfiles/Etikas konfer programma ar jaunajiem zinatniekiem(1).doc

2011.12.–2012.05.

Dr. habil. phil. Maija Kūle

7.

Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Prāgā Čehijas Zinātņu akadēmijas Modernās vēstures institūtā

2010.08.–2010.10.

Dr. hist. Inese Runce

8.

Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Maskavā Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūtā

2010.09.–2010.11.

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

9.

Piedalīšanās Baltijas studiju konferencē Stokholmā

2011.04.–2011.06.

Dr. hist. Inese Runce

10.

Piedalīšanās Eiropas socioloģiskās asociācijas 10. konferencē Ženēvā

2011.07.–2011.09.

Dace Bormane

11.

Starptautiskā zinātniski praktiskā semināra „Pirmskara Latvijas ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves prakses: kultūras, vēstures, politiskie un tiesiskie aspekti” rīkošana un norise.

2010.10.–2011.03.

Viktorija Šaldova

12.

7. ietvara projekta „Eiropas pārejā uz jauniem ilgtspējīgas attīstības kultūras modeļiem: jauni tēli modernajā sabiedrībā”

2010.11.–2011.01.

 

13.

Starptautiskās radošās darbnīcas „Sociālo un humanitāro pētījumu rezultātu popularizēšana jauniešu vidē” rīkošana un norise

2011.03.–2011.08.

Mg. phil. Maija Vēja

14.

Projekta zinātniskā un administratīvā vadība

2010.08.–2013.01.

Dr. phil. Jānis Broks

 

Ievietots: 10.11.2010     Aktualizēts: 22.07.2013
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk