Fenomenoloģiskie pētījumi (saistībā ar S.Kirkegoru, A.Bergsonu un psihoanalīzi)
Sākumlapa >> Projekti >> LZP granti >> Fenomenoloģiskie pētījumi (saistībā ar S.Kirkegoru, A.Bergsonu un psihoanalīzi)

monogrāfijas izstrādātas 2013-2016.g. laikā projektu ietvaros

2017.g. 29. jūnijā notika LU FSI zinātniskā apspriede un Ulda Vēgnera monogrāfijas par "tagad" izpratni fenomenoloģijā prezentācija

Ievietots: 30.05.2017