Projekta aktivitāšu kopsavilkums
Starpposma ziņojums par projekta trešo pārskata periodu — 01.01.2017.–28.02.2017.
Ievietots: 28.04.2017
Starpposma ziņojums par projekta otro pārskata periodu — 01.05.2017.–31.12.2017.
Ievietots: 10.03.2017
Starpposma ziņojums par projekta pirmo pārskata periodu — 01.09.2015.–30.04.2016.)
Ievietots: 20.06.2016     Aktualizēts: 10.03.2017