Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā
Sākumlapa >> Projekti >> Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā

Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

Projekta jaunumi – arī vietnē Migrācija ⇄ LV

Austrumu-Rietumu migrācija Eiropas Savienības robežās bieži tiek raksturota, izmantojot «likvīdās migrācijas» jēdzienu — «jaunās migrācijas» formu, kurai piemīt lielāka daudzveidība un elastība nekā «vecajai migrācijai».

Galvenais pētnieciskais jautājums, kuru izvirza šis projekts — cik lielā mērā jau pārbaudīti un nostabilizējušies integrācijas jēdzieni ir attiecināmi uz aizvien pieaugošo «neiesakņojušos» imigrantu grupu, kāda ir Austrumeiropas mobilie pilsoņi?

Projekta mērķi ir paplašināt tādus tradicionālos integrācijas mērījumus, kā panākumi darba tirgū, ienākumi u.c. Apvienojot migrācijas un subjektīvās labklājības izpēti caur pašu migrantu pieredzi dažādās dzīves jomās (ekonomiskā, veselības, psiholoģiskās un sociālās labklājības), projekts pavisam jaunā gaismā atklāj integrācijas procesu un tās rezultātus.

Longitudinālā pētījuma dizaina izmantošana līdz šim apjomīgākajā no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju web aptaujā, ļaus izsekot individuālām izmaiņām emigrantu dzīves ceļā, sniedzot drošticamus pierādījumus un datus migrācijas ietekmes uz labklājību, apmierinātību, laimīgumu, garīgo veselību novērtējumam mūsdienu «likvīdās» migrācijas kontekstā. Padziļinātu izpratni par migrantu stāvokli nodrošinās kvantitatīvo datu, kvalitatīvo interviju un administratīvo datu triangulācija.

Projekts atbilst 8. prioritārajam zinātnes virzienam «Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja» atbilstoši MK definētajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadam un risina četras pētniecības problēmas atbilstoši IZM definētajiem horizontālajiem izaicinājumiem sociālajās zinātnēs:

1) sociālās drošumspējas un dzīves kvalitātes kontekstā tiek pētīti migrējošās populācijas labklājības subjektīvie un objektīvie komponenti, t.sk. veselība, kas kļūst par aizvien izšķirošāku tautsaimniecības faktoru globalizācijas apstākļos;

2) sociālā kapitāla veidošana: likvīdās migrācijas kontekstā tiek analizēta izkliedētā cilvēkkapitāla un smadzeņu aizplūšanas pārvēršana to apritē un jaunas izaugsmes iespēju avotā;

3) migrācijas, tostarp ekonomiskās migrācijas izpēte ir būtiska komponente demogrāfiskās situācijas raksturojumam un prognozēm;

4) zināšanu un tehnoloģiju pārnese, fokusējoties uz ekonomisko faktoru izvērtēšanu diasporas un remigrantu pienesuma kontekstā.

Projekta numurs: lzp-2018/1-0042

Īstenošanas periods: 09/2018 – 08/2021

Adrese korespondencei

LU FSI Socioioloģijas nodaļa
Kalpaka bulvāris 4
Rīga, LV-1050
Latvija

Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija

 

Ievietots: 17.09.2018     Aktualizēts: 18.07.2019
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk