Pētījumu virzieni
Sākumlapa >> Pētījumu virzieni

LU Filozofijas un socioloģijas institūts veic pētniecību humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Zinātniskā darbība organizēta divos tematiskajos lokos – filozofijā un socioloģijā.

Filozofisko pētījumu tēmas

  • Latvijas filozofiskās domas un ideju vēstures pētījumi,
  • Rietumu mūsdienu filozofijas virzienu pētījumi, klasisko darbu tulkošana,
  • Reliģijas filozofija un akadēmiskā reliģijpētniecība.

Latvijas profesionālās filozofiskās domas veidošanās un attīstība, nacionālās identitātes saistība ar intelektuālo tradīciju, ideju vēsture Latvijā: antoloģijas sējumu izstrāde, grāmatu sērijas „Filozofiskā bibliotēka. Letonika” uzrakstīšana un izdošana, vairāku CD un datu bāzu sagatavošana par Latvijas filozofijas vēsturi
Tēmas izstrādā: Dr. phil. Ella Buceniece, Dr. phil. Aija Priedīte-Kleinhofa, Dr. phil. Zaiga Lapiņa, Dr. phil. Svetlana Kovaļčuka, Ināra Cera, Dr. habil. chem., Dr. hist. h.c. Jānis Stradiņš, Mg. phil. Ieva Plūme, Mg. phil. Ģirts Jankovskis, Mg. phil. Māris Kūlis, Mg. phil. Elvīra Šimfa u. c.

Rietumu mūsdienu filosofijas analīze, aprobācija, tulkojumi (antīkā filosofija, apgaismības nostādnes Rietumeiropā un to ietekme uz Latvijas kultūru, fenomenoloģija, hermeneitika, kultūras filosofija, dzīvesmākslas filosofija, psihoanalīze, analītiskā filosofija, feministiskā filosofija)
Tēmas izstrādā: Dr. phil. Igors Šuvajevs, Dr. habil. phil. Maija Kūle, Dr. phil. Elga Freiberga, Dr. phil. Ella Buceniece, Dr. phil. Rihards Kūlis, Dr. habil. phil. Māra Rubene, Dr. habil. phil. Jānis Vējš, Dr. phil. Raivis Bičevskis, Dr. phil. Žanete Narkeviča, Dr. phil. Velga Vēvere, Mg. phil. Līva Muižniece, Mg. phil. Rinalds Zembahs, Mg. phil. Andrejs Balodis, Mg. phil. Uldis Vēgners, Mg. phil. Aigars Dāboliņš, Dr. phil. Jānis Broks,  Dr. phil. Vilnis Zariņš, Māris Vecvagars, Ansis Zunde u. c.

Reliģijas filozofija un mūsdienu reliģiozitātes paradigmas Eiropā un Latvijā
Tēmas izstrādā: Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. habil. phil. Jānis Vējš, Dr. phil. Māra Kiope, Mg. phil. Māra Grīnfelde, Mg. sc. soc. Agita Misāne u.c.

 

Sociālo zinātņu pētījumu virzieni:

  • etnopolitika, etniskās attiecības un sabiedrības integrācija,
  • starptautiski socioloģiski salīdzinoši pētījumi,
  • migrācijas procesu izpēte,
  • jaunatnes un izglītības pētniecība,
  • sociālā atstumtība,
  • sabiedrības veselības sociālo aspektu izpēte,
  • mutvārdu vēsture, tās resursu izmantošana mūsdienu kultūras sociālo un identitātes procesu analīzē.
Latvijas emigrantu kopienu pētījumi
Tēmu izstrādā: Dr. sc. soc. Inta Mieriņa, Dr. phil. Laura Sūna, Dr. sc. soc. Mārtiņš Kaprāns, Dr. sc. soc. Inese Šūpule, Dr. sc. soc. Evija Kļave, Ph.D. Rita Kaša.

Etnopolitika, etniskās  attiecības un sabiedrības integrācijas jautājumi, nacionālās identitātes izmaiņas Latvijā, krievu kultūras intelektuālā tradīcija Latvijā, vecticība Latvijā
Tēmas izstrādā: Dr. hist. Inese Runce, Dr. hist. Leo Dribins, Dr. habil. hist., emeritētā zinātniece Ilga Apine, Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs, Dr. art. Nadežda Pazuhina, Vallija Rone, Dr. phil. Svetlana Kovaļčuka u. c.

Informācija par projektu "Zinātniskā krājuma "Rīgas vecticībnieki: publikācijas, dokumenti, atmiņas" sagatavošana un publicēšana"

Nacionālā mutvārdu vēsture
Tēmas izstrādā: Dr. sc. soc. Baiba Bela, Dr. sc. soc. Dagmāra Beitnere, Mg. sc. soc. Edmunds Šūpulis, Māra Zirnīte, Dace Bormane, Mg. sc. soc. Maruta Pranka, u. c.

Jaunatnes un izglītības pētniecība, sociālā atstumtība un deviantā uzvedība
Tēmas izstrādā: Dr. sc. soc. Ritma Rungule, Dr. sc. soc. Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc. Inta Mieriņa, Dr. sc. soc. Ieva Kārkliņa, Mg. art. Ilze Trapenciere, Mg. sc. soc. Sigita Sniķere, Ph.D. Māris Goldmanis, Mg. sc. soc. Aleksandrs Aleksandrovs u.c.
 
 
 
Ievietots: 10.12.2010     Aktualizēts: 04.04.2015
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk