Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 12 3 4 5 6 7 >


Reliģiski-filozofiski raksti XXII
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots LU FSI, 2017. 166 lpp.
ISBN ISSN 2255-90351407-1908
 
Reliģiski-filozofiski raksti XXIII
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: LU FSI, 2017. 279 lpp.
ISBN ISSN 1407-1908
 
Kolektīva monogrāfija
Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija
 
sastādītājs Raivis Bičevskis
izdots Rīga: LU FSI, 2017. 452 lpp.
piezīmes Grāmata "Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija" apvieno Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas un Šveices autoru skatījumus uz Herderu gan biogrāfiskā, gan vēsturiskā, gan sistemātiskā aspektā.
ISBN 978-9934-506-47-5
 
apraksts »
 
Jānis Nameisis Vējš
Četras esejas par Berlinu
 
izdots Rīga: FSI, 2017. 166 lpp.
piezīmes Četros īsformāta sacerējumos apkoptas esejas par Jesaju Berlinu - "Dzīve", "Filozofija", "Idejas", "Brīvība" -, kā arī pievienots Berlina sacerējuma "Eiropas vienotība un tās nedienas" tulkojums.
ISBN 978-9934-506-46-8
 
apraksts »
 
Elga Freiberga
Starp reālo un imagināro
 
sastādītājs Igors Gubenko
izdots Rīga: LU FSI, 2016. 407 lpp.
piezīmes Grāmatā apkopota lielākā daļa Elgas Freibergas dzīves laikā publicēto tekstu.
ISBN 978-9934-506-45-1
 
apraksts »
 
Reliģiski-filozofiski raksti XXI
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: LU FSI, 2016. 208 lpp.
ISBN ISSN 1407-1908
 
Monika Kastijo (Monique Castillo)
Eiropas apgaismības liktenis
 
sastādītājs Igors Šuvajevs
tulkotājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: LU FSI, 2016. 80 lpp.
ISBN 978-9934-506-36-9

< 12 3 4 5 6 7 >