Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 5 6 7 8 9 10 11 >


Velga Vēvere
Sērens Kirkegors: būt un vēstīt
 
izdots Rīga: FSI, 2011. 260 lpp.
piezīmes Zinātniskā redaktore Dr. habil. phil. Maija Kūle
Zinātniskie recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene, Dr. habil. phil. Jānis Vējš, Dr. phil. Jānis (John) Ozoliņš (Austrālija), Dr. phil. Johans Taelss (Beļģija).
ISBN 978-9984-624-81-5

< 5 6 7 8 9 10 11 >