Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 1 23 4 5 6 7 >


Vilhelms Šmids
Mīlestība un draudzība: dzīves jēga
Filosofijas lekcijas Rīgā
 
sastādītājs Igors Šuvajevs
tulkotājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 80 lpp.
piezīmes Kas ir dzīves jēga? Varbūt uz planētas Zeme ir tikai viena būtne, kas izvirza šādus jautājumus: kam esmu še?
ISBN 978-9934-506-21-5
 
apraksts »
 
Reliģiski-filozofiski raksti XVII
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: FSI, 2014. 191 lpp.
piezīmes Izdevuma misija - "...pamudinājums domāt, salīdzināt un izvēlēties to vienīgo, savu ceļu šai tik sarežģītajā un vismaz reizēm arī bīstamajā pasaulē".
ISBN ISSN 1407-1908
 
apraksts »
 
Kirkegoriskie lasījumi
 
sastādītājs Velga Vēvere
izdots Rīga: FSI, 2014. 168 lpp.
piezīmes Kolektīvās monogrāfijas "Kirkegoriskie lasījumi" mērķis ir sniegt ieskatu ikgadējo dāņu teologam un filosofam Sērenam Kirkegoram veltīto zinātnisko konferenču/zinātnisko lasījumu vēsturē, tematikā un filosofiskajās ievirzēs.
ISBN 978-9934-506-27-7
 
apraksts »
 
Intelektuālās identitātes un vērtības
Filosofei Larisai Čuhinai - 100
 
sastādītājs Svetlana Kovaļčuka
izdots Rīga: FSI, 2014. 351 lpp.
piezīmes Pēteris Laizāns savā tradicionālajā raksturošanas manierē - uzslavēt visaugstākajā pakāpē - par L. Čuhinu teica: "Tas ir eleganti", kā viņa raksta un uzstājas. / Oksana Vilnīte
ISBN 978-9934-506-22-2
 
apraksts »
 
Teodors Celms
Subjekts un subjektivācija
Subjektīvās esamības studijas
 
tulkotājs Elvīra Šimfa
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 119 lpp.
ISBN 978-9934-506-16-1
 
apraksts »
 
Latvijas vecticībnieki
identitātes saglabašanas vēsturiskā pieredze
 
sastādītājs Illarions Ivanovs, Nadežda Pazuhina, Inese Runce
izdots Rīga: FSI, 2014. 335 lpp.
ISBN 978-9934-506-17-8
 
apraksts »
 
Vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem
 
sastādītājs Māra Zirnīte, Ieva Garda-Rozenberga
izdots Rīga: FSI, 2014. 163 lpp.
ISBN 978-9934-506-15-4
 
apraksts »

< 1 23 4 5 6 7 >