Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 1 2 3 45 6 7 >


Ethnicity Vol. 8
Ethnic Diversity and Ethnic Studies
 
sastādītājs Vladislavs Volkovs
izdots Rīga/Davgavpils: DU SPI, LU FSI, 2013. 90 lpp.
ISBN ISSN 1691-5844
 
apraksts »
 
Oksana Vilnīte
Poēzijas balss un filosofija
 
izdots Riga: LU FSI, 2013. 143 lpp.
ISBN 978-9934-506-13-0
 
apraksts »
 
Margita Rufinga
Kants un Šopenhauers
Filosofijas lekcijas Rīgā
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 84 lpp.
ISBN 978-9934-506-11-6
 
apraksts »
 
Raivis Bičevskis
Dzīves un nāves hermeneitika
Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 399 lpp.
piezīmes Otrais, papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof.., Dr.phil Rihards Kūlis
ISBN 978-9984-624-64-8
 
Inese Runce
Mainīgās divspēles
Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906 - 1940
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 366 lpp.
ISBN 978-9934-506-07-9
 
apraksts »
 
Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā. 20. gadsimta 1. puse
Pirmā grāmata \"Reliģijas skaidrojumi\"
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 191 lpp.
piezīmes Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9934-506-08-6
 
apraksts »
 
Etnicitāte. Ceļā uz politisko atzīšanu Latvijā. 1991–2012
Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia. 1991–2012
 
izdots Rīga: Zinātne, 2013. 350 lpp.
piezīmes Redaktori: Vladislavs Volkovs, Deniss Hanovs, Inese Runce
ISBN 978-9984-879-39-0
 
apraksts »

< 1 2 3 45 6 7 >