Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 1 2 3 45 6 7 >


Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule
Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums
 
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 230 lpp.
piezīmes Monogrāfijā salīdzināta divu paaudžu jauniešu izglītības ceļa un profesijas izvēle, profesiju prestiža vērtējums un profesiju izvēles pamatojums, īpašu uzmanību pievēršot līdzīgajam un atšķirīgajam starp abu paaudžu jauniešiem.
ISBN 978-9984-45-830-4
 
apraksts »
 
Rainers Funks
Ēriha Fromma aktualitāte
 
sastādītājs Igors Šuvajevs
tulkotājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 62 lpp.
ISBN 978-9934-506-20-8
 
apraksts »
 
Vilhelms Šmids
Mīlestība un draudzība: dzīves jēga
Filosofijas lekcijas Rīgā
 
sastādītājs Igors Šuvajevs
tulkotājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 80 lpp.
piezīmes Kas ir dzīves jēga? Varbūt uz planētas Zeme ir tikai viena būtne, kas izvirza šādus jautājumus: kam esmu še?
ISBN 978-9934-506-21-5
 
apraksts »
 
Reliģiski-filozofiski raksti XVII
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: FSI, 2014. 191 lpp.
piezīmes Izdevuma misija - "...pamudinājums domāt, salīdzināt un izvēlēties to vienīgo, savu ceļu šai tik sarežģītajā un vismaz reizēm arī bīstamajā pasaulē".
ISBN ISSN 1407-1908
 
apraksts »
 
Kirkegoriskie lasījumi
 
sastādītājs Velga Vēvere
izdots Rīga: FSI, 2014. 168 lpp.
piezīmes Kolektīvās monogrāfijas "Kirkegoriskie lasījumi" mērķis ir sniegt ieskatu ikgadējo dāņu teologam un filosofam Sērenam Kirkegoram veltīto zinātnisko konferenču/zinātnisko lasījumu vēsturē, tematikā un filosofiskajās ievirzēs.
ISBN 978-9934-506-27-7
 
apraksts »
 
Intelektuālās identitātes un vērtības
Filosofei Larisai Čuhinai - 100
 
sastādītājs Svetlana Kovaļčuka
izdots Rīga: FSI, 2014. 351 lpp.
piezīmes Pēteris Laizāns savā tradicionālajā raksturošanas manierē - uzslavēt visaugstākajā pakāpē - par L. Čuhinu teica: "Tas ir eleganti", kā viņa raksta un uzstājas. / Oksana Vilnīte
ISBN 978-9934-506-22-2
 
apraksts »
 
Teodors Celms
Subjekts un subjektivācija
Subjektīvās esamības studijas
 
tulkotājs Elvīra Šimfa
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 119 lpp.
ISBN 978-9934-506-16-1
 
apraksts »

< 1 2 3 45 6 7 >