Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 2 3 4 56 7 8 >


Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs un Varšavas, Dr.hab. Jacek Kurczewski.
Latvieši, krievi, poļi mūsdienu Daugavpilī: Integrācija, akulturācija un vēsturiskā samierināšanās
The Latvians, Russians and Poles of Present-Day Daugavpils: Integration, Acculturation and Historical Reconciliation
 
izdots Rīga: Zinātne, 2013. 99 lpp.
ISBN 978-9984-879-38-3
 
apraksts »
 
Ethnicity. Ethnic Minorities and Migrants
2012/7
 
izdots DU SPI, FSI, 2012. 101 lpp.
piezīmes ISSN 1691-5844
 
apraksts »
 
Ritma Rungule, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ija Trapežņikova, Ieva Kārkliņa, Ilze Trapenciere, Aleksandrs Aleksandrovs
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski
 
izdots Rīga: LUFSI, 2012. 179 lpp.
ISBN 978-9934-506-05-5
 
apraksts »
 
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: Iespējas un riski
Konferences tēzes
 
izdots Rīga: LU FSI, 2012.
piezīmes Tēžu krājums
ISBN 978-9984-624-96-9
 
apraksts »
 
Reliģiozitāte Latvijā
Vēsture un mūsdienu situācija
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 336 lpp.
piezīmes Dr.phil. Solveiga Krūmiņas-Koņkovas zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9984-624-98-3
 
apraksts »
 
Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Sensus Divinitatis
Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 327 lpp.
ISBN 978-9984-624-99-0
 
Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību
Straptautiska konference Rīgā
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012.
piezīmes Tēžu krājums
ISBN 978-9984-624-95-2
 
apraksts »

< 2 3 4 56 7 8 >