Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 3 4 5 67 8 9 >


Ella Buceniece
Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta"
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 335 lpp.
ISBN 978-9934-506-12-3
 
apraksts »
 
Ethnicity Vol. 9
Ethnic Diversity and Ethnic Studies
 
sastādītājs Vladislavs Volkovs
izdots Rīga/Davgavpils: DU SPI, LU FSI, 2013. 104 lpp.
ISBN ISSN 1691-5844
 
apraksts »
 
Ethnicity Vol. 8
Ethnic Diversity and Ethnic Studies
 
sastādītājs Vladislavs Volkovs
izdots Rīga/Davgavpils: DU SPI, LU FSI, 2013. 90 lpp.
ISBN ISSN 1691-5844
 
apraksts »
 
Oksana Vilnīte
Poēzijas balss un filosofija
 
izdots Riga: LU FSI, 2013. 143 lpp.
ISBN 978-9934-506-13-0
 
apraksts »
 
Margita Rufinga
Kants un Šopenhauers
Filosofijas lekcijas Rīgā
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 84 lpp.
ISBN 978-9934-506-11-6
 
apraksts »
 
Raivis Bičevskis
Dzīves un nāves hermeneitika
Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 399 lpp.
piezīmes Otrais, papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof.., Dr.phil Rihards Kūlis
ISBN 978-9984-624-64-8
 
Inese Runce
Mainīgās divspēles
Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906 - 1940
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 366 lpp.
ISBN 978-9934-506-07-9
 
apraksts »

< 3 4 5 67 8 9 >