Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 3 4 5 67 8 9 >


Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa
Starptautiska zinātniska konference, tēzes
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 248 lpp.
piezīmes Tēzes virtuālā formā pieejamas konferences mājas lapā: http://sc-ethics2012.fsi.lu.lv/
ISBN 978-9934-506-02-4
 
apraksts »
 
Dagmāra Beitnere
Mēs, zemnieku tauta?
Pašreference latviešu kultūras paradigmā
 
izdots Rīga: LU FSI, 2012. 256 lpp.
ISBN 978-9934-506-03-1
 
apraksts »
 
Dzīvesstāsts un pašapziņa
Mutvārdu vēsture Latvijā
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. 280 lpp.
piezīmes Dr.Philol. Ievas Gardas-Rozenbergas redakcijā
ISBN 978-9984-9599-7-9
 
apraksts »
 
Igors Šuvajevs
Psihoanalīzes pēdas Latvijā
Dzīļu psiholoģija Latvijā
 
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 252 lpp.
ISBN 978-9984-45-546-4
 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā:
Personības un virzieni
 
izdots Rīga: FSI, 2012.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Dr. habil.phil. Maija Kūle
 
Ieva Lapinska
Identitāte un citādība
 
sastādītājs Igors Gubenko
izdots Rīga: FSI, 2012.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Elga Freiberga
 
apraksts »
 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā:
Idejas un teorijas
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 202 lpp.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Dr.habil.phil. Maija Kūle

< 3 4 5 67 8 9 >