Jaunākie izdevumi
Sākumlapa >> Publikācijas >> Jaunākie izdevumi
< 4 5 6 78 9 10 >


Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā. 20. gadsimta 1. puse
Pirmā grāmata \"Reliģijas skaidrojumi\"
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 191 lpp.
piezīmes Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9934-506-08-6
 
apraksts »
 
Etnicitāte. Ceļā uz politisko atzīšanu Latvijā. 1991–2012
Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia. 1991–2012
 
izdots Rīga: Zinātne, 2013. 350 lpp.
piezīmes Redaktori: Vladislavs Volkovs, Deniss Hanovs, Inese Runce
ISBN 978-9984-879-39-0
 
apraksts »
 
Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs un Varšavas, Dr.hab. Jacek Kurczewski.
Latvieši, krievi, poļi mūsdienu Daugavpilī: Integrācija, akulturācija un vēsturiskā samierināšanās
The Latvians, Russians and Poles of Present-Day Daugavpils: Integration, Acculturation and Historical Reconciliation
 
izdots Rīga: Zinātne, 2013. 99 lpp.
ISBN 978-9984-879-38-3
 
apraksts »
 
Ethnicity. Ethnic Minorities and Migrants
2012/7
 
izdots DU SPI, FSI, 2012. 101 lpp.
piezīmes ISSN 1691-5844
 
apraksts »
 
Ritma Rungule, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ija Trapežņikova, Ieva Kārkliņa, Ilze Trapenciere, Aleksandrs Aleksandrovs
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski
 
izdots Rīga: LUFSI, 2012. 179 lpp.
ISBN 978-9934-506-05-5
 
apraksts »
 
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: Iespējas un riski
Konferences tēzes
 
izdots Rīga: LU FSI, 2012.
piezīmes Tēžu krājums
ISBN 978-9984-624-96-9
 
apraksts »
 
Reliģiozitāte Latvijā
Vēsture un mūsdienu situācija
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 336 lpp.
piezīmes Dr.phil. Solveiga Krūmiņas-Koņkovas zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9984-624-98-3
 
apraksts »

< 4 5 6 78 9 10 >