Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 1 23 4 5 6 7 >


Māra Grīnfelde
Neredzamā pieredze
Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija
 
izdots Rīga: FSI, 2016. 330 lpp.
ISBN 978-9934-506-42-0
 
Uldis Vēgners
Tagad
Laika pieredzes filozofija
 
izdots Rīga: FSI, 2016. 240 lpp.
ISBN 978-9934-506-43-7
 
Maija Kūle
Jābūtības vārdi
Etīdes par zināšanām un vērtībām
 
izdots Rīga: Apgāds, 2016. 428 lpp.
ISBN 978-9934-549-06-9
 
Vilnis Zariņš
Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā
 
izdots Rīga: FSI, 2016. 266 lpp.
ISBN 978-9934-506-31-4
 
Vērtības: Latvija un Eiropa. Kolektīva monogrāfija divos sējumos
Pirmais sējums. Vērtību pētījumi - filosofiskie aspekti
 
sastādītājs Maija Kūle
izdots Rīga: FSI, 2016. 356 lpp.
ISBN 978-9934-506-38-3
 
Kolektīva monogrāfija
Kultūru migrācija Latvijā
Ziemeļi-Dienvidi un citi virzieni
 
sastādītājs Māris Kūlis, Andris Hiršs
izdots Rīga: FSI, 2016. 88 lpp.
ISBN 978-9934-506-37-6
 
autoru kolektīvs
Kants, Heidegers un dzīvespasaule
 
sastādītājs Raivis Bičevskis
izdots Rīga: FSI, 2015. xyiii, 570 lpp.
piezīmes Grāmata veltīta prof. R.Kūļa 70 gadu jubilejai un atzīmējot 41 darba gadu LU
ISBN 978-9934-506-34-5

< 1 23 4 5 6 7 >