Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 1 2 34 5 6 7 >


Reliģiski-filozofiski raksti XVII
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: FSI, 2014. 191 lpp.
piezīmes Izdevuma misija - "...pamudinājums domāt, salīdzināt un izvēlēties to vienīgo, savu ceļu šai tik sarežģītajā un vismaz reizēm arī bīstamajā pasaulē".
ISBN ISSN 1407-1908
 
apraksts »
 
Kirkegoriskie lasījumi
 
sastādītājs Velga Vēvere
izdots Rīga: FSI, 2014. 168 lpp.
piezīmes Kolektīvās monogrāfijas "Kirkegoriskie lasījumi" mērķis ir sniegt ieskatu ikgadējo dāņu teologam un filosofam Sērenam Kirkegoram veltīto zinātnisko konferenču/zinātnisko lasījumu vēsturē, tematikā un filosofiskajās ievirzēs.
ISBN 978-9934-506-27-7
 
apraksts »
 
Intelektuālās identitātes un vērtības
Filosofei Larisai Čuhinai - 100
 
sastādītājs Svetlana Kovaļčuka
izdots Rīga: FSI, 2014. 351 lpp.
piezīmes Pēteris Laizāns savā tradicionālajā raksturošanas manierē - uzslavēt visaugstākajā pakāpē - par L. Čuhinu teica: "Tas ir eleganti", kā viņa raksta un uzstājas. / Oksana Vilnīte
ISBN 978-9934-506-22-2
 
apraksts »
 
Ticība un prāts
Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā 20. gadsimta 1. puse. Trešā grāmata
 
sastādītājs Māra Kiope
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 187 lpp.
ISBN 978-9934-506-09-3
 
apraksts »
 
Teodors Celms
Subjekts un subjektivācija
Subjektīvās esamības studijas
 
tulkotājs Elvīra Šimfa
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 119 lpp.
ISBN 978-9934-506-16-1
 
apraksts »
 
Православие в Балтии
Научно-аналитический журнал
 
sastādītājs Aleksandrs Gavriļins
izdots Rīga: LU FSI, 2014. 200 lpp.
ISBN ISSN 2255-9035
 
apraksts »
 
Ziemeļu mags.
Johans Georgs Hāmanis
 
sastādītājs Raivis Bičevskis
izdots Rīga: FSI, 2014. 400 lpp.
ISBN 978-9934-506-19-2
 
apraksts »

< 1 2 34 5 6 7 >