Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 1 2 3 45 6 7 >


Dieva ideja
Otrā grāmata
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 202 lpp.
ISBN 978-9934-506-09-3
 
apraksts »
 
Oksana Vilnīte
Poēzijas balss un filosofija
 
izdots Riga: LU FSI, 2013. 143 lpp.
ISBN 978-9934-506-13-0
 
apraksts »
 
Margita Rufinga
Kants un Šopenhauers
Filosofijas lekcijas Rīgā
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 84 lpp.
ISBN 978-9934-506-11-6
 
apraksts »
 
Raivis Bičevskis
Dzīves un nāves hermeneitika
Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 399 lpp.
piezīmes Otrais, papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof.., Dr.phil Rihards Kūlis
ISBN 978-9984-624-64-8
 
Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā. 20. gadsimta 1. puse
Pirmā grāmata \"Reliģijas skaidrojumi\"
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 191 lpp.
piezīmes Māras Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9934-506-08-6
 
apraksts »
 
Reliģiozitāte Latvijā
Vēsture un mūsdienu situācija
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 336 lpp.
piezīmes Dr.phil. Solveiga Krūmiņas-Koņkovas zinātniskajā redakcijā
ISBN 978-9984-624-98-3
 
apraksts »
 
Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Sensus Divinitatis
Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 327 lpp.
ISBN 978-9984-624-99-0

< 1 2 3 45 6 7 >