Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 2 3 4 56 7 8 >


Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa
Starptautiska zinātniska konference, tēzes
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 248 lpp.
piezīmes Tēzes virtuālā formā pieejamas konferences mājas lapā: http://sc-ethics2012.fsi.lu.lv/
ISBN 978-9934-506-02-4
 
apraksts »
 
Igors Šuvajevs
Psihoanalīzes pēdas Latvijā
Dzīļu psiholoģija Latvijā
 
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 252 lpp.
ISBN 978-9984-45-546-4
 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā:
Personības un virzieni
 
izdots Rīga: FSI, 2012.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Dr. habil.phil. Maija Kūle
 
Ieva Lapinska
Identitāte un citādība
 
sastādītājs Igors Gubenko
izdots Rīga: FSI, 2012.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Elga Freiberga
 
apraksts »
 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā un ideju vēstures skatījumā:
Idejas un teorijas
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 202 lpp.
piezīmes Zinātniskā redaktore: Dr.habil.phil. Maija Kūle
 
Theodor Celms
Phänomen und Wirklichkeit des Ich
Studien über das subjektive Sein
 
izdots Rīga: FSI, 2012. 423 lpp.
piezīmes Izsakām pateicību Teodora Celma dēlam Peterim Celmam un viņa sievai Barbro Cems par Filozofijas un socioloģijas institūtam uzticēto manuskriptu.
ISBN 978-9984-624-92-1
 
apraksts »
 
Herta Nagl-Docekale
Kas ir feministiskā filosofija?
 
sastādītājs Maija Kūle
tulkotājs Aigars Dāboliņš
izdots Rīga: LU FSI, 2012. 65 lpp. lpp.
piezīmes Grāmata izdota sērijā Filosofijas lekcijas Rīgā
ISBN 9789984624938
 
apraksts »

< 2 3 4 56 7 8 >