Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 3 4 5 67 8 9 >


Vilhelms Šmids / Wilhelm Schmid
Dzīve mīlestībai un dabai
Filozofijas lekcijas Rīgā
 
tulkotājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: FSI, 2011. 42 lpp.
 
Māris Vecvagars
Latvijas vēstures antīkie un bizantiskie avoti
Trešais, papildinātais izdevums
 
izdots Apgāds MSV, 2011.
piezīmes PDF eBook
ISBN 978-9934-8239-2-3
 
Māris Vecvagars
Kārļa Krūzas klasiskās piezīmes: Fricis Bārda un Jānis Poruks
 
izdots Apgāds MSV, 2011. 317 lpp.
piezīmes PDF eBook
ISBN 978-9934-8239-0-9
 
Heidegera Rīgas rudens
Heidegera lasījumi 1
 
sastādītājs Raivis Bičevskis
izdots Rīga: FSI, 2011. 287 lpp.
piezīmes LU FSI mājaslapā var iepazīties ar atsevišķām publikācijām no šī krājuma.
 
apraksts »
 
Velga Vēvere
Sērens Kirkegors: būt un vēstīt
 
izdots Rīga: FSI, 2011. 260 lpp.
piezīmes Zinātniskā redaktore Dr. habil. phil. Maija Kūle
Zinātniskie recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene, Dr. habil. phil. Jānis Vējš, Dr. phil. Jānis (John) Ozoliņš (Austrālija), Dr. phil. Johans Taelss (Beļģija).
ISBN 978-9984-624-81-5
 
Žanete Narkēviča
Iztēle un valodas jaunrade
Pola Rikēra metaforas un stāstījuma teorijas hermeneitisks pētījums
 
izdots Rīga: FSI, 2010. 229 lpp.
ISBN 978-9984-624-77-8
 
Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga
 
sastādītājs Nadežda Pazuhina, Illarions Ivanovs
izdots Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. 136 lpp.
piezīmes teksta autors Arnolds Podmazovs
ISBN ISBN 978-9984-49-020-5

< 3 4 5 67 8 9 >