Pētījumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi filosofijā
< 4 5 6 78 9 10 >


Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga / Die Altgläubigen von Riga
 
sastādītājs Nadežda Pazuhina, Illarions Ivanovs
izdots Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010.
piezīmes prezentācijas kompaktdisks (CD)
Teksta autors Arnolds Podmazovs
ISBN ISBN 978-9984-49-022-9
 
Aīda Rancāne
Maskas un maskošanās Latvijā
 
izdots Rīga: FSI, 2009. 263 lpp.
ISBN 978-9984-624-69-3
 
Maija Kūle, Līva Muižniece, Uldis Vēgners
Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi
 
izdots Rīga: FSI, 2009. 313 lpp.
piezīmes Monogrāfija sagatavota Valsts pētījumu programmā "Letonika", projektā "Eiropas vērtības Latvijā: no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs."
Zinātniskie recenzenti: Dr. phil. Ella Buceniece, Dr. phil. Aija Priedīte-Kleinhofa.
ISBN 978-9984-624-68-6
 
Māra Kiope
Patiesība un valoda
 
izdots Rīga: FSI, 2009. 353 lpp.
piezīmes Zinātniskā redaktore Dr. habil. phil. Maija Kūle
Zinātniskie recenzenti: Dr. theol. Paskāls Marija Jerumanis, Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. habil. phil. Andris Rubenis, Dr. phil. Andrea Alesa Bello (Itālija)
ISBN 978-9984-624-67-9
 
Raivis Bičevskis
Dzīves un nāves hermeneitika: Martina Heidegera agrīnie filosofiskie meklējumi
 
izdots Rīga: FSI, 2009. 413 lpp.
piezīmes Monogrāfijas zinātniskais redaktors: Dr. phil. Rihards Kūlis
Monogrāfijas zinātniskie recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene, Dr. phil. Igors Šuvajevs, Dr. habil. phil. Hanss Martins Gerlahs (Vācija)
ISBN 978-9984-624-64-8
 
apraksts »
 
Ģirts Jankovskis, Kārlis Vērpe, Māris Kūlis, Elvīra Šimfa
Latvijas filozofs(-e) - virtuālais modelis
 
izdots Rīga: FSI, 2009.
 
apraksts »
 
Alberts Freijs
Dievs cilvēku pasaulē
Latviešu reliģiski ētiskie meklējumi 20. gadsimta 1. pusē. Pirmā grāmata
 
izdots Rīga: FSI, 2009. 214 lpp.

< 4 5 6 78 9 10 >