Pētījumi socioloģijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi socioloģijā
< 1 2 34 5 6 7 >


R. Rungule, I. Koroļeva, I. Trapenciere, I. Kārkliņa, M. Goldmanis, I. Mieriņa, S. Sniķere, A. Aleksandrovs, M. Trapencieris, S. Seņkāne
Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski
 
sastādītājs Ritma Rungule
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 362 lpp.
piezīmes Zinātniskie recenzenti:
Dr. habil. phil. Maija Kūle
Dr. iur. Andrejs Vilks
ISBN 978-9984-45-142-8
 
apraksts »
 
Koroļeva I., Kārkliņa I., Sniķere S., Mieriņa I.
Narkotiku lietošana izklaides vietās
 
izdots Rīga: Sabiderības veselības aģentūra, LR Veselības ministrija, 2008. 140 lpp.
ISBN 978-9984-837-01-7
 
Trapenciere I., Rungule R., Koroļeva I., Mieriņa M., Sniķere S.
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija darba tirgū Līvānu novadā
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 90 lpp.
 
apraksts »
 
Trapenciere I., Rungule R., Kārkliņa I., Koroļeva I., Sniķere S.
Jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni un no cietuma atbrīvoto nodarbinātības problēmas Valmierā un Valmieras rajonā
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 80 lpp.
 
apraksts »
 
Kārkliņa I., Koroļeva, Rungule R., Sniķere S.
Sociālās atstumtības riska faktoru izpēte Viļānos
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 80 lpp.
 
apraksts »
 
Krūmiņš J., Goša Z., Bāliņa S., Rungule R., Trapenciere I., Seņkāne S., Koroļeva I., Mieriņa I. u.c.
Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas
 
izdots Rīga: LU, LU FSI, SIA Baltkonsults, 2007.
ISBN 978-9984-993 0-3-4
 
apraksts »
 
Koroļeva I., Mieriņa I., Goldmanis M., Sniķere S., Trapencieris M.
ESPAD 2007 — Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū
 
izdots Rīga: Sabiderības veselības aģentūra, LR Veselības ministrija, 2007. 111 lpp.
ISBN 978-9984-837-03-1
 
apraksts »

< 1 2 34 5 6 7 >