Pētījumi socioloģijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi socioloģijā
< 1 2 34 5 6 7 >


Trapenciere I., Koroļeva I., Baltiņš M.
Veselīga augstākā un profesionālā izglītība
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Sabiedrības veselības fonds, 2010.
 
D. Beitnere, B. Bela, D.K. Bormane, I. Garda-Rozenberga, E. Šūpulis, M. Zirnīte u.c.
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem
Mutvārdu vēstures pētījums. Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti
 
sastādītājs Baiba Bela
izdots Rīga: Zinātne, 2010. 335 lpp.
ISBN 978-9984-808-80-2
 
R. Rungule, I. Koroļeva, I. Trapenciere, I. Kārkliņa, M. Goldmanis, I. Mieriņa, S. Sniķere, A. Aleksandrovs, M. Trapencieris, S. Seņkāne
Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski
 
sastādītājs Ritma Rungule
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 362 lpp.
piezīmes Zinātniskie recenzenti:
Dr. habil. phil. Maija Kūle
Dr. iur. Andrejs Vilks
ISBN 978-9984-45-142-8
 
apraksts »
 
Koroļeva I., Kārkliņa I., Sniķere S., Mieriņa I.
Narkotiku lietošana izklaides vietās
 
izdots Rīga: Sabiderības veselības aģentūra, LR Veselības ministrija, 2008. 140 lpp.
ISBN 978-9984-837-01-7
 
Trapenciere I., Rungule R., Koroļeva I., Mieriņa M., Sniķere S.
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija darba tirgū Līvānu novadā
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 90 lpp.
 
apraksts »
 
Trapenciere I., Rungule R., Kārkliņa I., Koroļeva I., Sniķere S.
Jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni un no cietuma atbrīvoto nodarbinātības problēmas Valmierā un Valmieras rajonā
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 80 lpp.
 
apraksts »
 
Kārkliņa I., Koroļeva, Rungule R., Sniķere S.
Sociālās atstumtības riska faktoru izpēte Viļānos
 
izdots Rīga: FSI, 2008. 80 lpp.
 
apraksts »

< 1 2 34 5 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk