Pētījumi socioloģijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Pētījumi socioloģijā
< 1 2 34 5 6 7 >


Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību
Straptautiska konference Rīgā
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012.
piezīmes Tēžu krājums
ISBN 978-9984-624-95-2
 
apraksts »
 
Dagmāra Beitnere
Mēs, zemnieku tauta?
Pašreference latviešu kultūras paradigmā
 
izdots Rīga: LU FSI, 2012. 256 lpp.
ISBN 978-9934-506-03-1
 
apraksts »
 
Dzīvesstāsts un pašapziņa
Mutvārdu vēsture Latvijā
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. 280 lpp.
piezīmes Dr.Philol. Ievas Gardas-Rozenbergas redakcijā
ISBN 978-9984-9599-7-9
 
apraksts »
 
Trapenciere I., Koroļeva I., Baltiņš M.
Veselīga augstākā un profesionālā izglītība
 
izdots Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Sabiedrības veselības fonds, 2010.
 
D. Beitnere, B. Bela, D.K. Bormane, I. Garda-Rozenberga, E. Šūpulis, M. Zirnīte u.c.
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem
Mutvārdu vēstures pētījums. Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti
 
sastādītājs Baiba Bela
izdots Rīga: Zinātne, 2010. 335 lpp.
ISBN 978-9984-808-80-2
 
R. Rungule, I. Koroļeva, I. Trapenciere, I. Kārkliņa, M. Goldmanis, I. Mieriņa, S. Sniķere, A. Aleksandrovs, M. Trapencieris, S. Seņkāne
Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski
 
sastādītājs Ritma Rungule
izdots Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 362 lpp.
piezīmes Zinātniskie recenzenti:
Dr. habil. phil. Maija Kūle
Dr. iur. Andrejs Vilks
ISBN 978-9984-45-142-8
 
apraksts »
 
Koroļeva I., Kārkliņa I., Sniķere S., Mieriņa I.
Narkotiku lietošana izklaides vietās
 
izdots Rīga: Sabiderības veselības aģentūra, LR Veselības ministrija, 2008. 140 lpp.
ISBN 978-9984-837-01-7

< 1 2 34 5 6 7 >


šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk