Rakstu krājumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Rakstu krājumi filosofijā
< 1 23 4 5 6 7 >


Ella Buceniece
Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta"
 
izdots Rīga: LU FSI, 2013. 335 lpp.
ISBN 978-9934-506-12-3
 
apraksts »
 
Fenomenoloģija un cilvēkzinātnes
Edmunda Huserla raksta "Filosofija kā stingra zinātne" simtgadei veltīta simpozija tēzes
 
sastādītājs Igors Gubenko
izdots Rīga: FSI, LU VFF, 2011. 40 lpp.
 
Kultūras identitātes dimensijas
 
sastādītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Māra Zirnīte
izdots Rīga: FSI, 2011. 258 lpp.
 
R. Bičevskis, E. Buceniece, I. Cera, M. Grīnfelde, S. Kovaļčuka, S. Krūmiņa-Koņkova, M. Kūle, R. Kūlis, Z. Lapiņa, L. Muižniece, I. Plūme, A. Podmazovs, A. Priedīte-Kleinhofa, U. Vēgners, V. Vēvere
Intelektuālais mantojums Latvijā: filosofija un reliģija
Letonikas trešais kongress. Raksti
 
sastādītājs Igors Gubenko
izdots Rīga: FSI, 2009. 216 lpp.
piezīmes Krājums prezentēts Letonikas III kongresa grāmatu izstādē 2009. gada 26. oktobrī.
ISBN 978-9984-624-75-4
 
apraksts »
 
Pēteris Zālīte: kantiskais ideālisms un laicīgie ideāli
 
sastādītājs Ināra Cera
izdots Rīga: FSI, 2008. 255 lpp.
 
apraksts »
 
Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropas vērtības un latviskā identitāte.
Letonika. Otrais kongress.
 
sastādītājs Māra Kiope, Ieva Plūme
izdots Rīga: FSI, 2008. 335 lpp.
 
apraksts »
 
Nacionālā mutvārdu vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā.
Letonika. Otrais kongress.
 
sastādītājs Baiba Bela, Māra Zirnīte, Arnolds Podmazovs
izdots Rīga: FSI, 2008. 256 lpp.
 
apraksts »

< 1 23 4 5 6 7 >