Rakstu krājumi filosofijā
Sākumlapa >> Publikācijas >> Rakstu krājumi filosofijā
< 1 2 34 5 6 7 >


Dzīvesmāksla: Latvija, Baltija, Eiropa
 
sastādītājs Igors Šuvajevs
izdots Rīga: FSI, 2008. 256. lpp.
 
apraksts »
 
Eksistence un komunikācija: Sērena Kirkegora filosofija
Otrais papildinātais izdevums
 
sastādītājs Velga Vēvere
izdots Rīga: FSI, 2008. 345. lpp.
 
apraksts »
 
Dilemmas of Values and Contemporary Life-World
 
sastādītājs Maija Kūle, Andrejs Balodis
izdots Rīga: FSI, 2007. 175 lpp.
 
Philosophy Worldwide: Current Situation.
Second Edition
 
sastādītājs Maija Kūle, Līva Muižniece
izdots Rīga: FISP, FSI, 2007. 236 lpp.
 
Modernitāte: filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture Latvijā
Letonika. Pirmais kongress
 
sastādītājs Ella Buceniece, Maija Kūle, Baiba Bela, Māra Zirnīte, Arnolds Podmazovs
izdots Rīga: LZA, FSI, 2006. 472 lpp.
 
Eksistence un komunikācija: Sērena Kirkegora filosofija
 
sastādītājs Velga Vēvere
izdots Rīga: FSI, 2006. 336 lpp.
 
Ideju vēsture Latvijā: Jaunā strāva – 20. gs. sākums. II daļa.
Antoloģija
 
sastādītājs Ella Buceniece
izdots Rīga: RaKa, 2006. 349 lpp.

< 1 2 34 5 6 7 >