Sadarbības piedāvājumi
Sākumlapa >> Sadarbības piedāvājumi
sadarbības piedāvājumus izteikt, vēršoties pie LU departamentiem, kas pārvalda LU struktūrvienības
Ievietots: 23.01.2016
Kopš 2014. gada LU "Filozofijas un socioloģijas institūts" ir kļuvis par daļu no valsts nozīmes zinātniskā pētniecības centra, kas apvieno LU humanitāro un sociālo zinātņu institūtus jaunās, ar LU bibliotēku apvienotās telpās - Kalpaka bulvārī 4.
Ievietots: 16.07.2014
Maija Kūle. Prezentācija. Vecums: filosofisks skatījums mūsdienu Eiropas kontekstā
12.04.2012
Ievietots: 30.01.2013
2012.g. 6.-7. decembrī LU FSI organizēja starptautisko konferenci "Kā mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par kopības veidošanos", tiek nostiprināta jau esošā starptautiskā sadŗbība ar Tallinas, Kauņas, Tbilisi, Maskavas universitātēm, doktoranti izveidoja
sadarbības priekšlikumus ar jaunajiem zinātniekiem - referentiem no Freiburgas universitātes, Venēcijas universitātes, Londonas karaļa koledžas. Pasaulē fenomenoloģiskā filosofija iegūst arvien lielāku vērienu tieši intersubjektivitātes jautājumu risināšanā. Līdz ar to Rīgas konference iekļaujas plašā starptautiskā kontekstā, referenti saņēma ielūgumus publicēt savus referātus starptautiskos izdevumos.
Ievietots: 09.12.2012
LZP ir izsludinājusi jaunu projektu pieteikšanu uz laiku no 2013.-2015.g. Tiek ieteikts veidot interdisciplinārus, modernus, starptautiski reprezentējamus projektus. LU FSI vadošie pētnieki ir ieinteresēti uzklausīt sadarbības piedāvājumus no zinātniekiem, kas ir publicējuši monogrāfijas, rakstus ārzemju žurnālos starptautiski nozīmīgās datu bāzēs, spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus, labi pārzina svešvalodas un vēlas iekļauties jaunākajos filosofijas un socioloģijas strāvojumos.
Ievietots: 20.06.2012
23. aprīlī VPP vadības sēdē tika izteikts aicinājums lasīt Letonikas lekcijas skolās , ģimnāzijās, nevalstiskās organizācijās, bibliotēkās. Šo aicinājumu akad. J.Stradiņam izteicis Valsts Prezidents Andris Bērziņš.
LU FSI aktīvākie lekciju lasītāji ir Dagmāra Beinere le Galla, Dace Bormane, Igors Šuvajevs, Maija Kūle. Jāizdala skolu tīklā LZA nodrukātais buklets Letonikas lekcijas.
Ievietots: 24.04.2012
LU Filozofijas un socioloģijas institūts piedāvā sadarbību ar Latvijas institūtu, ko akceptējusi vadītāja Karina Pētersone. Tematika: nacionālā identitāte un Eiropas vērtības, dzīvesstāsti kā nacionālās identitātes atspulgs, pilsoniskā sabiedrība Latvijā, saliedētības jaunās programmas, ideju vēstures lielās personības Latvijā.
Ievietots: 09.04.2012
Ievietots: 15.09.2009     Aktualizēts: 03.06.2010
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk