Nacionālā identitāte Latvijā un eiropeiskā identitāte
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte >> Nacionālā identitāte Latvijā un eiropeiskā identitāte

Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis 2

LU FSI norit jauno pētnieku darbs pie DVD „Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis 2” izstrādes, kas ir turpinājums VPP „Letonika” ietvaros pabeigtajai diska pirmajai daļai. Ja pirmajā daļā DVD autori pievērsās pirmās 'brīvvalsts' laika akadēmiskās filozofijas aplūkojumam, tad diska otrā daļa veltīta periodam no 1945. līdz 1991. gadam.

Par šo Latvijas vēstures periodu ir izteikti daudz vērtību vai vērtējošu spriedumi, radot iespaidu par to kā viendabīgu, noslēgtu faktu, kuru var pētīt ar objektīvām jeb objektivējošām metodēm, neievērojot fakta neviendabīgumu vai pat noslēgta fakta – „Padomju periods” neeksistēšanu kādā no pētnieka skatiena neatkarīgā realitātē. Padomju laiks drīzāk atklājas tā laiciskumā, tā nepabeigtībā. Lai gan var noteikt „Padomju Latvijas” pastāvēšanas beigas, nav tik viegli novilkt robežu, kura uzrādītu viena laika (zinātniskā, sociālā, politiskā vai pedagoģiskā nozīmē) beigas un cita laika sākumu. To vēl jo vairāk apgrūtina lielais vērtējošo spriedumu daudzums par „bijušo” laiku.

 

Robežu vilkšana starp laikiem un periodiem, kas ir pietuvināti tagadnei, veido atsevišķā indivīda, sabiedrības grupas nacionālo identitāti. Tomēr identitāte nav konstatējams fakts, kas ir ierobežots starp citiem racionāli konstatējamiem faktiem, bet gan tās apzināšanās ir laikā fundēta. Identitātes apziņa ir pašsaprašanas process.
 
Latvijas filozofija no 1945. līdz 1991. gadam ir jautājums par mūslaiku filozofijas (nacionālās apziņas) identitātes veidošanās nosacījumiem. Jautājums, kas jāpakļauj saprašanas procesam nevis vērtējuma un izvērtējuma spriedumiem.
 
DVD autori: Ģirts Jankovskis, Kārlis Vērpe, Māris Kūlis
Ievietots: 08.02.2012
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk