Individuālās un kolektīvās identitātes dzīvesstāstos
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte >> Individuālās un kolektīvās identitātes dzīvesstāstos

Vadītāja: Dr.sc.soc. Baiba Bela

Mērķis

Veikt padziļinātu starpdisciplināru pētījumu par individuālo un kolektīvo identitāšu atainojumu dzīvesstāstos, izmantojot humanitāro un sociālo zinātņu kvalitatīvās metodes.

Uzdevumi

 • Pētīt intelektuālās identitātes veidošanos Latvijā, savākt un apkopot intelektuālo līderu dzīvesstāstus, analizēt tos caur laikmeta vērtību prizmu.
 • Pētīt imigrācijas procesus un to ietekmi uz nacionālajām identitātēm un identitāšu krustošanās fenomenus, veikt Latvijas etnisko minoritāšu analīzi saistībā ar to identitāšu daudzveidību un pārmaiņām.

Projektā īstenojamo pasākumu īss apraksts

Projektā paredzēto tēmu izstrāde veicinās izpratnes padziļināšanu par procesiem, kas Latvijas kultūrā attīstās sakarā ar līdzdalību ES, zināšanu sabiedrības veidošanos, nacionālās un eiropeiskās identitātes savijumu. Pētījumi sniegs gan auditējamus rezultātus – grāmatu publikācijas, tulkojumus, kas izmantojami izglītības sistēmā, gan arī priekšlikumus valsts pārvaldes institūcijām un politiķiem par valsts nākotnes veidošanu. Projekta uzdevumi paredz, balstoties uz kvalitatīvās socioloģijas metodēm, vācot, pētot un analizējot dzīvesstāstus, izpētīt, kādi ir galvenie etniskās un nacionālās identitātes saskaņošanās punkti mūsdienu Latvijā, kā tie atainojas dzīvesstāstos; kādi priekšstati un vērtības tiek saglabāti un kāda ir to nozīme un funkcija mūsdienu situācijā; kādi priekšstati un vērtības pieredz pārmaiņas un kādi ienāk no jauna; kāda ir to nozīme un funkcija.
 
Pētījums tiek attīstīts divos virzienos: «Latvijas intelektuālā identitāte» (atb. Dagmāra Beitnere) un «Identitāte un migrācija» (atb. Māra Zirnīte). Pētījumā «Latvijas intelektuālā identitāte» tiks veikta Latvijas un latviešu zinātnieku dzīvesstāstu dokumentēšana (audio un video intervijas), sagatavošana analīzei un analīze. Rezultātā tiks sagatavota publikācija zinātniskā žurnālā vai rakstu krājumā, publikācija internetā un DVD formātā. Latvijas zinātnieki un kultūras darbinieki ir sociāla grupa, kurai ir izšķiroša nozīme mūsdienīgas etniskās un nacionālās identitātes saskaņošanā, kas savukārt ir būtisks attīstības resurss.
 
Pētījumā «Identitāte un migrācija» tiks veikti vairāki darba uzdevumi.
 • rakstu krājuma «Mutvārdu vēsture: migrācija un lokālās identitāte / Oral History: migration and Local Identity» (atb. Ieva Garda-Rozenberga) manuskripta sagatavošana, rediģēšana un publicēšana. Rakstu krājums iepazīstinās ar migrācijas procesu analīzi plašā ziemeļvalstu reģionā, aplūkos migrācijas ietekmi uz nacionālo un lokālo identitāti, uzmanības centrā izvirzot migrācijas sociālās vēstures jautājumus.
 • sagatavot un publicēt grāmatu «Māja: Rīgā, Latvijā, mutvārdu vēstures ilgtermiņa pētījumā» (atb. Maruta Pranka), kas dos iespēju ielūkoties kādā Rīgas dzīvojamā mājā notiekošajos sociālajos procesos no 1936. līdz 2000. g. Sociālo procesu raksturojumā izmantoti mājas iedzīvotāju dzīvesstāsti, kuros atklājas gan kolektīvās, gan individuālās identitātes un to maiņas.
Tiks turpināts darbs pie ārzemēs dzīvojošo latviešu kultūras pieredzes integrācijas Latvijā, uzsākot darbu pie Norvēģijas latviešu dzīvesstāstu krājuma (atb. Māra Zirnīte).
 
Pētnieki noorganizēs Letonijas IV un V kongresa sekcijas par dzīvesstāstiem un nacionālo identitāti,
publicēs ap 20 zinātnisku rakstu, lasīs populāras lekcijas, aizstāvēs divus promocijas darbus.

 

Sasniedzamie rezultāti
 • Publicēt 2 rakstu krājumus:
 1. «Mutvārdu vēsture: migrācija un lokālās identitāte / Oral History: migration and Local Identity» (atb. Ieva Garda);
 2. «Māja: Rīgā, Latvijā, mutvārdu vēstures ilgtermiņa pētījumā»(atb. Maruta Pranka).
 • Sagatavot 2 publikācijas «Latvijas intelektuālā identitāte» zinātniskos izdevumos.
 • Noorganizēt Letonikas IV un V kongresa 2 sekcijas, nolasīt 20 referātus.
 • Publicēt 20 zinātniskos rakstus.
 • Aizstāvēt 2 promocijas darbus.
 • Papildināt dzīvesstāstu datu bāzi.
Ievietots: 11.04.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk